ΥΠΕΚΑ: πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης

0
22

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προωθεί σε συνεργασία με το Δήμο Ταύρου-Μοσχάτου, τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΟΕΣΔΑΠ), την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, τον ΣΕΒ και τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης «ΚΛΙΜΑΞ plus» την ένταξη των Ρομά Βοτανικού και εν γένει των ρακοσυλλεκτών, σε ελεγχόμενες διαδικασίες ανακύκλωσης, εφαρμόζοντας καταρχήν, σε πιλοτική βάση, την προβλεπόμενη από τον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, ίδρυση «πράσινων» σημείων.

Εκεί θα συγκεντρώνονται καλώδια και λοιπά μεταλλικά υλικά, για να μεταφέρονται προς επεξεργασία σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις ή απευθείας στη βιομηχανία, ώστε να σταματήσει η πώληση των υλικών (μετά από καύση) σε παράνομους σκραπατζήδες, συμβάλλοντας παράλληλα και στην επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης.

Η παραπάνω δράση συνδυάζεται με την επεξεργασία νομοθετικών ρυθμίσεων για τη γενική εφαρμογή των «πράσινων» σημείων και την αντιμετώπιση και άλλων κρίσιμων πτυχών του ζητήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαργαρίτα Καραβασίλη, επισκέφθηκε τον καταυλισμό στο Βοτανικό και ενημέρωσε τους εκεί Ρομά σχετικά με την άμεση υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος, που αναμένεται να λειτουργήσει εντός του Αυγούστου.

 

econews

 

 

Σχόλια