Η INTERLIFE στηρίζει την Καλλιστώ

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τα προγράμματα δασοπροστασίας που υλοποιεί η Περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» στηρίζει η INTERLIFE Ασφαλιστική , στα πλαίσια των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και έχοντας σαν κίνητρο την φροντίδα για το περιβάλλον.

Για το καλοκαίρι του 2011 η INTERLIFE συμμετέχει σαν χορηγός στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Προσωπικών Ατυχημάτων των εθελοντών  της Οργάνωσης για την πυροπροστασία της Καστοριάς στον ορεινό όγκο του Γράμμου και των Γρεβενών στη Βάλια Κάλντα.

Πέρα από την επόπτευση των περιοχών αυτών και την πρόληψη από τις πυρκαγιές, τα προγράμματα θα εστιάσουν και σε άλλες δράσεις, όπως είναι η καταγραφή και ο καθαρισμός μονοπατιών, η ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με ζητήματα προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων αλλά και σε δράσεις που αφορούν στην προστασία και διατήρηση της καφέ αρκούδας.

Η INTERLIFE Ασφαλιστική στέκεται σύμμαχος και αρωγός της «Καλλιστώ» , συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προστασία της φύσης και της άγριας ζωής στον τόπο μας.

econews

Σχόλια