Φυσικό αέριο: αντίδραση ΕΣΑΗ για τον ειδικό φόρο

0
9

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Τυχόν επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για ηλεκτροπαραγωγή, θα αποτελεί διακριτική και άνιση μεταχείριση υπέρ των παραγωγών που χρησιμοποιούν άλλα καύσιμα, όπως ο λιγνίτης (ΔΕΗ) και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στο Euro2day.gr, αυτό τονίζεται σε επιστολή που έστειλε ο Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ) προς τον υπουργό Οικονομικών κ. Βενιζέλο, ενόψει της επιβολής του ειδικού φόρου στο φυσικό αέριο.

Επίσης, επισημαίνεται ότι η κοινοτική νομοθεσία (οδηγία 93/2006) εξαιρεί από την φορολόγηση, τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για ηλεκτροπαραγωγή. Αφήνει δε περιθώριο στα κράτη μέλη να φορολογήσουν καύσιμα για ηλεκτροπαραγωγή, μόνο για λόγους περιβαλλοντικής πολιτικής, δηλαδή για να αποθαρρύνουν τη χρήση ρυπογόνων καυσίμων.

Ακόμη τονίζει στην επιστολή ότι στην Ελλάδα δεδομένης της απαλλαγής από τον ειδικό φόρο ρυπογόνων καυσίμων όπως ο λιγνίτης και ο λιθάνθρακας, την ίδια μεταχείριση θα πρέπει να έχει και το φυσικό αέριο, το οποίο είναι κατά πολύ καθαρότερο, όταν χρησιμοποιείται για ηλεκτροπαραγωγή.

Σε αντίθετη περίπτωση διαπιστώνεται διακριτική και άνιση φορολογική μεταχείριση υπέρ των ηλεκτροπαραγωγών που χρησιμοποιούν λιγνίτη, σε βάρος αυτών που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, καθώς και στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε βάρος των εταιρειών μελών του ΕΣΑΗ, τις οποίες τοποθετεί σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με ομοειδείς επιχειρήσεις που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με χρήση λιγνίτη.

Σχόλια