Φωτοβολταϊκά: πιστοποίηση φ/β εγκαταστάσεων από το Πανεπιστήμιο Πατρών

0
16

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής & Ταλαντώσεων (AML/UoP), του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι Διαπιστευμένος Φορέας Ελέγχου (EN ISO/IEC 17020) και Διαπιστευμένο Εργαστήριο Δοκιμών (EN ISO/IEC 17025) από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ – Ελληνικός φορέας διαπίστευσης).

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για παροχή υπηρεσιών αναφοράς στον τομέα των ΑΠΕ, όπου παρατηρείται πολύ μεγάλη δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα και εκτιμάται ότι θα υπάρξει συνέχιση της ανάπτυξης του κλάδου και κλιμάκωση της επενδυτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, αναπτύχθηκε και προστέθηκε στο πεδίο των δραστηριοτήτων ως Φορέα Ελέγχου, ολοκληρωμένη υπηρεσία Ελέγχου και Πιστοποίησης Φωτοβολταϊκών Διασυνδεδεμένων στο Ηλεκτρικό Δίκτυο Εγκαταστάσεων κατά ΕΝ 62446.
Για την εξασφάλιση της αντικειμενικότητας των ελέγχων και της πιστοποίησης και την επίτευξη του από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκαίου-αποδεκτού επιπέδου ασφάλειας και ποιότητας των ΦΒ εγκαταστάσεων, όλες οι συνιστώσες της υπηρεσίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 62446 και των τυποποιητικών παραπομπών αυτού HD 60364.

Ο τίτλος του ΕΝ 62446 είναι:

«Ελάχιστες απαιτήσεις για έγγραφα τεκμηρίωσης, δοκιμές για τη θέση σε λειτουργία και επιθεώρηση ΦωτοΒολταϊκών συστημάτων συνδεδεμένων στο ηλεκτρικό δίκτυο».

Το AML/UoP αποσκοπώντας να δώσει ισχύ και αναγνώριση στα Πιστοποιητικά που εκδίδει έχει ήδη Διαπιστευθεί από το ΕΣΥΔ για την πιστοποίηση ΦΒ εγκαταστάσεων, τεκμηριώνοντας τόσο την ανεξαρτησία και αμεροληψία του, όσο και την τεχνική και συστημική του επάρκεια.

Είναι δε την παρούσα στιγμή (Αύγουστος 2011) ο πρώτος και ο μόνος διαπιστευμένος για το σκοπό αυτό φορέας ελέγχου, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, δρώντας έτσι και εκπαιδευτικά προς τους υπόλοιπους φορείς ελέγχου και ανεβάζοντας τον πήχη της ποιότητας στην Ελλάδα αλλά και Πανευρωπαϊκά.

Η υπηρεσία θα βοηθήσει τόσο τον επενδυτή και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και τον επαγγελματία εγκαταστάτη.
Σε κάθε περίπτωση θα αποτελέσει ασπίδα ασφάλειας για το κοινωνικό σύνολο.
econews

Σχόλια