Διαδικτυακό εργαλείο υπολογισμού του κόστους ηλεκτροπαραγωγής από καύσιμα

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Από το δικτυακό τόπο της ΕΛΕΤΑΕΝ http://www.eletaen.gr/drupal/c ontent/494 μπορεί να αναζητηθεί το νέο online εργαλείο που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας EWEA με το οποίο υπολογίζεται το κόστος ηλεκτροπαραγωγής από διάφορα καύσιμα ανάλογα με τις παραμέτρους που ορίζει ο χρήστης.

Το εργαλείο μπορεί να αναζητηθεί είτε μέσω του υποχώρου «Μελέτες EWEA» http://www.eletaen.gr/ewea είτε μέσω του υποχώρου «Το Ειδικό Τέλος και το πραγματικό κόστος των ΑΠΕ» http://www.eletaen.gr/drupal/ company/474

econews

Σχόλια