Σταύρος Καλαφάτης: «πλήρης σύγχυση της κυβέρνησης για το ΙΓΜΕ»

0
4

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ο Υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, αναφορικά με το μέλλον του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το Ι.Γ.Μ.Ε. (Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών), με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής, έχει ενταχθεί στους υπό κατάργηση ή συγχώνευση φορείς. Την ίδια στιγμή ο αρμόδιος Υφυπουργός κ. Μανιάτης στη Βουλή (18.7.2011) δηλώνει ότι «Σήμερα δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη διατύπωση αναφορικά με το τι θα γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα σε σχέση με το μέλλον του ΙΓΜΕ». Η σύγχυση της κυβέρνησης είναι προφανής.

«Το ΙΓΜΕ δεν παύει να επιτελεί ένα σημαντικότατο έργο σε επίπεδο μεταλλευτικών, λατομικών, υδρογεωλογικών, τεχνικογεωλογικών, περιβαλλοντικών ερευνών και μελετών διαθέτοντας παράλληλα ικανό αριθμό ειδικευομένου προσωπικού καθώς και σειρά σύγχρονων εργαστηρίων υψηλής τεχνολογίας».

Δεδομένου δε ότι :

α) αντίστοιχα γεωλογικά ινστιτούτα λειτουργούν σε όλες τις χώρες του κόσμου με αποκλειστικό στόχο την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος,

β) αποτελεί κανόνα να λειτουργούν αυτά ανεξάρτητα και να τελούν υπό την εποπτεία του αρμόδιου υπουργείου,
η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει τα εξής:

–   τη διατήρηση της σημερινής μορφής του ΙΓΜΕ ως ΝΠΙΔ με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια ώστε να συνεχίσει το έργο του προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.

–   τη μείωση αλλά και την ορθολογικότερη αξιοποίηση του υπηρετούντος μόνιμου προσωπικού, και

–   τέλος, τον δραστικό εξορθολογισμό του μισθολογικού κόστους καθώς και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προνομιακών μισθολογικών ρυθμίσεων και εφάπαξ αποζημιώσεων του προσωπικού του».

econews

Σχόλια