ΡΑΕ: έγκριση για τον Πλωτό Τερματικό LNG του Ομίλου Κοπελούζου

0
41

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Η ολομέλεια της ΡΑΕ ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας GASTRADE Α.Ε., συμφερόντων του ομίλου Κοπελούζου, για την δημιουργία Πλωτού Τέρμιναλ στην θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

Το έργο του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης αποτελείται από έναν Υπεράκτιο Σταθμό Παραλαβής και Αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α.) στο Θρακικό Πέλαγος περί τα 22 km ΝΔ του λιμένα της Αλεξανδρούπολης.

Ο υπεράκτιος σταθμός θα παρέχει φυσικό αέριο μέσω υποθαλάσσιου και στη συνέχεια μέσω χερσαίου αγωγού στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) με σύνδεση στην περιοχή της Αμφιτρίτης.

Ο σταθμός ΥΦΑ Αλεξανδρούποληυς αποσκοπεί στην δημιουργία μιας τέταρτης πύλης εισαγωγής φυσικού αερίου στην χώρα μας, δυναμικότητας παροχής 500,000 Nm ³/h φυσικού αερίου και αποθηκευτικής ικανότητας 135,000 m³ έως 145,000 m ³ υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η ετήσια δυναμικότητα του σε πλήρη ανάπτυξη θα ανέλθει στα 2,6 δισ. κανονικά κυβικά μέτρα φυσικού αερίου (Nm ³).

Η εν λόγω ποσότητα αναμένεται να διατεθεί ως εξής:

–800 εκατ. Nm ³ για την τροφοδοσία δύο νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου, με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 400 MWe έκαστος που θα δημιουργηθούν στην ΒΙ.ΠΕ Αλεξανδρούπολης με εξαγωγικό προσανατολισμό προς την γείτονα Τουρκία με την οποία ήδη λειτουργεί η διασύνδεση 400 k V -500 MW.

-H Τουρκία προβλέπεται να είναι σημαντικός εισαγωγέας Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα επόμενα χρόνια.

-800 εκατ. Nm ³ στην υπόλοιπη εσωτερική αγορά, κυρίως σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

-1,000 εκατ. Nm ³ εξαγωγή μέσω των Βορείων συνόρων της χώρας.

Η διάθεση των ποσοτήτων φυσικού αερίου από τον ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης θα αυξάνεται προοδευτικά και αναμένεται να καλύψει την πλήρη δυναμικότητα του σταθμού, ήτοι 2.6 δις Nm ³.

«Τόσο οι Υπηρεσίες της ΡΑΕ όσο και η Διοίκηση της υπό τον Πρόεδρο κ. Ν. Βασιλάκο συνέβαλαν τα μέγιστα για την έγκαιρη έγκριση της επένδυσης, η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής Αλεξανδρουπόλεως και του Νομού Έβρου», αναφέρει σε ανακοίνωση της η εταιρεία.

Πηγή energia.gr

econews

Σχόλια