Φυσικό αέριο: αλλάζουν τα τιμολόγια από την 1η Οκτωβρίου

2
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής ανακοίνωσε σήμερα τη νέα τιμολογιακή της πολιτική που τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2011, ανταποκρινόμενη στo νέο σχήμα φορολόγησης των καυσίμων που ορίζεται στο νόμο 3986/01.07.2011.

Η νέα τιμολογιακή πολιτική στοχεύει στη διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του φυσικού αερίου σε σύγκριση με τα άλλα καύσιμα και στη διατήρηση της υγιούς πορείας της Εταιρείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νέα τιμολογιακή πολιτική της ΕΠΑ Αττικής η διαμόρφωση της τιμής του φυσικού αερίου κάθε μήνα θα βασίζεται στο κόστος προμήθειας του φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ. Στην τιμή αυτή θα προστίθεται ένα σταθερό περιθώριο διανομής, καθώς και οι επιβαλλόμενοι από την Ελληνική Πολιτεία φόροι.

Τιμή Πώλησης Φ.Α. = Κόστος προμήθειας Φ.Α. + Περιθώριο Διανομής ΕΠΑ Αττικής + Φόροι

Με τη νέα τιμολογιακή πολιτική οι διακυμάνσεις των μηνιαίων τιμών φυσικού αερίου, θα προκύπτουν αποκλειστικά από τις αντίστοιχες διακυμάνσεις του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου.

Επισημαίνεται ότι το φυσικό αέριο είναι και παραμένει αποδεδειγμένα, από τη διεθνή εμπειρία, το διαχρονικά οικονομικότερο καύσιμο.

Η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΕΠΑ Αττικής έρχεται να υπογραμμίσει αυτή τη διαπίστωση διατηρώντας και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του φυσικού αερίου, παρά τις όποιες διακυμάνσεις μπορεί να προκύψουν συγκυριακά και περιστασιακά σε σχέση με το πετρέλαιο.

Η εφαρμογή του νέου τρόπου τιμολόγησης θα ισχύσει για τις καταναλωθείσες ποσότητες φυσικού αερίου από την 1/10/2011 και μετά, ενώ οι καταναλώσεις που έχουν γίνει μέχρι και τις 30/09/2011 θα χρεώνονται σύμφωνα με την υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική.

Ο κ. Χρήστος Μπαλάσκας, Γενικός Διευθυντής της ΕΠΑ Αττικής, υπογράμμισε: «Από την αρχή της λειτουργίας της η ΕΠΑ Αττικής έχει ως βασικό στόχο τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της τιμής του φυσικού αερίου. Σήμερα, δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών και εξελίξεων, η διατήρηση της ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας θα οδηγούσε σε πολύ υψηλά τιμολόγια και για το λόγο αυτό, η εταιρεία αποφάσισε την αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής της με γνώμονα τόσο το συμφέρον των καταναλωτών, όσο και τη διαφύλαξη της υγιούς πορείας της εταιρείας».

econews

2 Σχόλια

Comments are closed.