Ενεργειακό νομοσχέδιο: κοινή ανακοίνωση ΕΣΗΑΠΕ, ΕΛΕΤΑΕΝ και ΕΣΜΥΕ

0
3

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν ο ΕΣΗΑΠΕ, η ΕΛΕΤΑΕΝ και ο ΕΣΜΥΕ με αφορμή την εισαγωγή στη Βουλή της επίμαχης νομοθετικής ρύθμισης (αρ. 197 του ενεργειακού νομοσχεδίου) με την οποία ορίζεται ότι η ενέργεια που παράγεται από Σταθμούς Συμπαραγωγής Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με φυσικό αέριο, θα απορροφάται κατά προτεραιότητα και θα αμείβεται σε εγγυημένη τιμή που θα επιβαρύνει το Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε. και  τις σχετικές δημόσιες ανακοινώσεις που έχουν προηγηθεί.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

1.     Η ΣΗΘΥΑ είναι μια τεχνολογία που εξοικονομεί εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων κλιματικής πολιτικής. Η αυξημένη διείσδυσή της στο ενεργειακό ισοζύγιο είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνει μαζικά με διαφανή τρόπο.

2.     Η επιβάρυνση που θα υποστεί ο καταναλωτής από την εισαγόμενη διάταξη (και μόνο για τα πρώτα 150 MW) ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια Ευρώ ετησίως και οφείλεται στην ανάγκη αύξησης του Ειδικού Τέλους Α.Π.Ε. Δηλαδή, ο Έλληνας καταναλωτής θα υποχρεώνεται να πληρώνει ποσά υπό τον παραπλανητικό τίτλο «Τέλος Α.Π.Ε.» τα οποία θα διοχετεύονται υπέρ μιας τεχνολογίας ορυκτών καυσίμων.

3.     Με τη σύνδεση της τιμής που θα απολαμβάνουν οι παραγωγοί ΣΗΘΥΑ με την τιμή φυσικού αέριου, την οποία προβλέπει η νομοθετική διάταξη, δημιουργείται το παράλογο το Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε. να αυξάνεται (αντί να μειώνεται) όταν αυξάνονται οι τιμές των ορυκτών καυσίμων.

4.     Ακόμα και  εάν υποτεθεί ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλει την κατά προτεραιότητα απορρόφηση της ενέργειας από ΣΗΘΥΑ (πράγμα που δεν είναι ακριβές), ο καθορισμός της τιμής στην οποία γίνεται αυτή η απορρόφηση αποτελεί επιλογή του κράτους μέλους. Με την εισαγόμενη διάταξη η τιμή αυτή ορίζεται σημαντικά υψηλότερα από την τιμή των ευρέως διαδεδομένων τεχνολογιών Α.Π.Ε.

5.     Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν επιβάλλει αλλά απλά δίνει τη δυνατότητα, τα κράτη μέλη να υποχρεώσουν το Διαχειριστή Συστήματος να απορροφά κατά προτεραιότητα την ενέργεια από ΣΗΘΥΑ (Οδηγία 2009/72/ΕΚ, αρ. 15, παρ. 3). Η υποχρέωση υφίσταται μόνο για την μικρή ΣΗΘΥΑ που συνδέεται στα δίκτυα διανομής (Οδηγία 2009/72/ΕΚ, αρ. 25, παρ. 4).

6.     Η εισαγόμενη διάταξη δεν συνάδει με την απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έχει γνωμοδοτήσει ότι δεν πρέπει να διακυβεύεται η προτεραιότητα στην απορρόφηση της ενέργειας από Α.Π.Ε. έναντι πάντων, συμπεριλαμβανομένης της ΣΗΘΥΑ.

«Με βάση τα ανωτέρω, αν η Πολιτεία επιλέξει να επιμείνει στην διάταξη αυτή θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να ορίσει ότι τα σχετικά ποσά δεν θα επιβαρύνουν το Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε. και ότι η ενέργεια από Α.Π.Ε. έχει προτεραιότητα έναντι πάντων συμπεριλαμβανομένης της ΣΗΘΥΑ», καταλήγει η ανακοίνωση.

econews

 

Σχόλια