Διαχείριση απορριμμάτων Αττικής: σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ

0
6

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΚΑ υπό τον Υπουργό Γιώργο Παπακωνταντίνου, ευρεία σύσκεψη με θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Πάρις Κουκουλόπουλος, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός και ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Ηλίας Λιακόπουλος.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η διαγωνιστική διαδικασία για την προκήρυξη των έργων υποδομής διαχείρισης απορριμμάτων της Αττικής που περιλαμβάνονται στον περιφερειακό σχεδιασμό.

Το πρώτο στάδιο του διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού θα είναι η προαναγγελία του διαγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον διεθνή Τύπο και θα περιλαμβάνει ευρεία διαβούλευση, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η ίση μεταχείριση όλων των τεχνολογιών που υπακούουν στους αυστηρούς κανόνες της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η προαναγγελία θα δοθεί στη δημοσιότητα στις 22 Αυγούστου 2011.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής θα βασίζεται στο συνδυασμό ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, επεξεργασίας και αξιοποίησης των απορριμμάτων με ανοικτές και δόκιμες τεχνολογίες, που έχουν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εύλογο χρονικό διάστημα και τέλος ασφαλούς διάθεσης των υπολειμμάτων.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι η προσέλκυση επενδύσεων, που προσεγγίζουν τα 400 εκ. ευρώ, οι οποίες διασφαλίζουν το βέλτιστο αποτέλεσμα για τους πολίτες και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Εσωτερικών, της Περιφέρειας Αττικής καθώς και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγγυώνται τις προϋποθέσεις που διασφαλίζουν τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά αποδεκτή διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής.

 

econews

Σχόλια