Καθαρισμοί Αστικών και Περιαστικών Δασών από το Δήμο Κηφισιάς

0
4

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Οι καθαρισμοί Αστικών και Περιαστικών Δασών προχωρούν καθημερινά από τα συνεργεία του Δήμου Κηφισιάς.

Τα συνεργεία πρασίνου αξιοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό που διαθέτει ο Δήμος Κηφισιάς αποψίλωσαν σημαντικό αριθμό εκτάσεων εντός και περί του αστικού ιστού από ξερά χόρτα και αντικείμενα τα οποία αποτελούσαν κίνδυνο για την πόλη μας.

Ταυτόχρονα με τις ορθές υποδείξεις πολιτικού και γεωτεχνικού προσωπικού αναδείχθηκε η χαμηλή θαμνώδης βλάστηση (πουρνάρια, σχίνα, δάφνες) με αποτέλεσμα να αναβαθμιστεί και η αισθητική των χώρων αυτών.

Η εργασία αυτή ενισχύεται από σήμερα και  με 3 ιδιωτικά συνεργεία.

 

***η φωτογραφία είναι από το Δήμο Κηφισιάς

 

econews

Σχόλια