ΙΕΝΕ: συμμετοχή σε πρόγραμμα για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων

1
8

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), ολοκλήρωσε πρόσφατα μια σημαντική εργασία η οποία του ανετέθη από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Αποδοτικότητας των κτιρίων (Buildings Performance Institute Europe, BPIE) το οποίο εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Το εν λόγω ινστιτούτο έχει ως κύρια δράση του την προσπάθεια, μέσω της διάχυσης της πληροφορίας αλλά και διαφόρων εκδόσεων – μελετών, την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων σε όλη την Ευρώπη, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των εκπομπών CO2 που εκπέμπονται απ’ τα κτήρια.

Η εργασία που ανέλαβε το ΙΕΝΕ είχε να κάνει με την αναλυτική και τεκμηριωμένη έκθεση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα και την Κύπρο αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων αλλά και τις προοπτικές που υπάρχουν για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Για τον παραπάνω σκοπό συντάχθηκαν δύο “Templates”, ένα για την Κύπρο και ένα για την Ελλάδα όπου έγινε σαφής και λεπτομερής αναφορά για την μέχρι τώρα πρόοδο της κάθε μίας χώρας στον συγκεκριμένο τομέα καθώς και για τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις όπως και για τα χρηματοοικονομικά κίνητρα –εργαλεία τα οποία προσφέρονται για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια.

Πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι τα Templates εκτός από χρηματοοικονομικά στοιχεία και πληροφορίες γύρω από τις εθνικές νομοθεσίες και στόχους περιέχουν και ένα πλήθος από τεχνικά στοιχεία και βιοκληματικά χαρακτηριστικά διαφόρων τύπου κτηρίων τα οποία υπάρχουν σήμερα.

Επιπλέον βάσει των πληροφοριών και των στοιχείων τα οποία εδόθησαν, εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα και εκτιμήσεις για το κατά πόσο είναι δυνατή και εύκολη η μετάβαση από τα μη ενεργειακά αποδοτικά κτήρια, τα οποία σήμερα αποτελούν την πλειονότητα των κτηρίων στις δύο χώρες, σε κτιριακές υποδομές με τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση.

Θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι σημαντική βοήθεια και υποστήριξη στην προετοιμασία των templates, δόθηκε, για μεν την Ελλάδα, από την εταιρεία ΕΥΔΙΤΗ ΕΠΕ, η οποία αναλαμβάνει τον ενεργειακό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό κτηρίων ενώ για την Κύπρο από το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου η βοήθεια του οποίου ήτο επίσης καθοριστική για τη συλλογή των στοιχείων τα οποία αφορούσαν την Μεγαλόνησο.

 

Πηγή ΙΕΝΕ

econews

1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.