Περιβαλλοντικά έργα: 6 προτάσεις από τις Δασικές Υπηρεσίες για χρηματοδότηση

0
9

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 8.660.660 ευρώ για την απ” ευθείας χρηματοδότηση έργων από ευρωπαϊκά προγράμματα για δράσεις που αφορούν το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή υπέβαλλαν οι δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.

Tα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση των προτάσεων για τις Δασικές Υπηρεσίες συνίστανται στην βελτίωση των μεθόδων διαχείρισης και προστασίας των Δασικών οικοσυστημάτων και των υλικοτεχνικών υποδομών. Η συμμετοχή της Υπηρεσίας στις παραπάνω προτάσεις δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Τα προγράμματα στα οποία υπεβλήθησαν αιτήσεις χρηματοδότησης είναι τα εξής:

1. Life+ 2011 Environment & Policy / FOREST GEOPORTAL: Εργαλείο για την αειφόρο διαχείριση των δασών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο / GEO – Α.Π.Θ-Επιτροπή Ερευνών / 1.187.228 ευρώ

2. LIFE+2011 Nature / Διαχειριστικές δράσεις διατήρησης στο όρος Βόρας (MONTVORA) / ΑΠΘ –
ΕΘΙΑΓΕ (Ι.Δ.Ε) / 1.533.894 ευρώ

3. LIFE+2011 Biodiversity / Η εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης δυναμικής προσαρμογής των τεχνητά αναγεννημένων δασών (ΠΑΝΑΣ) / Α.Π.Θ-Επιτροπή Ερευνών – ΕΘΙΑΓΕ – Agricultural Research Council of Italy / 1.586.679 ευρώ

4. LIFE+2011 Nature / Προσαρμογή των Μεσογειακών δασών στην κλιματική αλλαγή: πιλοτικές παρεμβάσεις σε περιοχές Natura / WWF Hellas-WWF Spain-WWF Portugal-ΕΘΙΑΓΕ-WWF Italy / 3.162.467 ευρώ

5. INTERREG / Προώθηση της αειφόρου χρήσης στα διασυνοριακά δάση της Ελληνο-Βουλγαρικής μεθορίου για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης προστασίας τους και την ωφέλεια των τοπικών κοινοτήτων  / Hellenic Ornithological Society – Bulgarian Society for the Protection of Birds / 216.962,96 ευρώ

6. INTERREG / ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και του εμπορίου ξυλείας στα διασυνοριακά δάση της Ελληνο-Βουλγαρικής μεθορίου / Democritus University of Thrace – Executive Forest Agency (BUL) – ΥΠ.Ε.Κ.Α / 973.430,00 ευρώ

 

Πηγή ypodomes.com

 

econews

Σχόλια