Ιός Δυτικού Νείλου: μέτρα για τον περιορισμό των εστιών αναπαραγωγής

0
2

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ανακοίνωση για το συντονισμό δράσεων με στόχο την προστασία των πολιτών από τον ιό του Δυτικού Νείλου, εξέδωσε η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ακολουθεί το κείμενο της ανακοίνωσης:

Σχετικά με την ανάγκη προστασίας των πολιτών από τα κουνούπια και την μετάδοση δια μέσου αυτών του ιού του δυτικού Νείλου, επισημαίνεται από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης η μεγάλη σπουδαιότητα να ενημερωθούν οι κάτοικοι αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται, με σκοπό τον περιορισμό των εστιών αναπαραγωγής των κοινών κουνουπιών που αναπτύσσονται κυρίως στις κατοικημένες περιοχές.

Οι εστίες αναπαραγωγής δημιουργούνται από :

· Παράνομη διάθεση λυμάτων κατοικιών επιφανειακά, οποιασδήποτε προέλευσης, έστω και σε μικρές ποσότητες

· Παράνομη διάθεση αποβλήτων σταυλισμών και κάθε άλλου είδους επαγγελματικών εγκαταστάσεων ή δραστηριοτήτων, επιφανειακά.

· Παράνομη διάθεση λυμάτων σε αγωγούς όμβριων υδάτων με αποτέλεσμα τη μετατροπή τους σε μόνιμες ανθυγιεινές εστίες

· Διάφορων τύπων μικρές ή μεγάλες ανοικτές δεξαμενές, ή ντεπόζιτα ή βαρέλια ή μικρά πλαστικά δοχεία που έχουν στάσιμο νερό (επιβάλλεται η διατήρησή τους ανάποδα ή κάλυψή τους με κάλυμμα ώστε να μη γεμίζουν με νερό)

· Ποτίστρες ζώων, όπου δεν γίνεται τακτική ανανέωση και καθαρισμός του νερού

· Παλαιά λάστιχα οχημάτων που συγκρατούν βρόχινο νερό ή νερό ποτίσματος κήπων, αυλών κτλ

· Δημιουργία μικρών εστιών από στάσιμα νερά στις αυλές των κατοικιών, που προέρχονται από χαλασμένες βρύσες ή σωλήνες νερού που έχουν διαρροή.

· Ανοικτά ή σπασμένα φρεάτια βόθρων, ή με ελλειπή κάλυψη ή ανοικτό (δίχως πλέγμα ή σίτα) αγωγό εξαερισμού.

· Υδάτινες διακοσμητικές δεξαμενές ή δεξαμενές ψυχαγωγίας ή διακόσμησης (σιντριβάνια κτλ) με στεκούμενο νερό έστω και σε μικρή ποσότητα (Στις κατασκευές αυτές επιβάλλεται να υπάρχει συνεχής ανανέωση του νερού ή λειτουργία κατάλληλων φίλτρων ώστε να απομακρύνονται αυγά και προνύμφες κουνουπιών κτλ)

Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των κουνουπιών είναι η εξάλειψη των υδάτινων εστιών αναπαραγωγής τους. Για το λόγο αυτό συνιστάται στους κατοίκους να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα, ώστε να αποκλείουν τη δημιουργία εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω. Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται η υγεία τους και η δημόσια υγεία γενικότερα.

Αρμόδιοι υπάλληλοι της Δ/νσης Περιβ. Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης διενεργούν σχετικούς ελέγχους στις περιοχές της Π.Ε. Θεσσαλονίκης με σκοπό των εντοπισμό των εστιών και τη λήψη μέτρων για την εξάλειψή τους. Στην περίπτωση διαπίστωσης παραβατών που δημιουργούν παράνομα τις παραπάνω εστίες, γίνονται εισηγήσεις για την άσκηση ποινικών διώξεων.

econews

Σχόλια