ΡΑΕ: δημόσια διαβούλευση για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς

0
3

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η ΡΑΕ θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση έκθεση για τα θέματα πρόσβασης στο Σύστημα Μεταφοράς προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις των ενδιαφερόμενων, με έμφαση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς, καθώς και την επίτευξη μεγάλης κλίμακας διείσδυσης των ΑΠΕ σε αυτό. Στόχος της ΡΑΕ είναι να αποτυπωθούν οι απόψεις των συμμετεχόντων, τόσο σε σχέση με την παρούσα κατάσταση, όσο και σε σχέση με τις πιθανές επιλογές που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον, και θα δημιουργούσαν συνθήκες για σημαντική αύξηση του ρυθμού διείσδυσης των σταθμών ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς.

H Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2011.

Συμμετοχή στη διαβούλευση γίνεται με επιστολή, έντυπη ή ηλεκτρονική, στη διεύθυνση: info@rae.gr.

Όλες οι απόψεις θα δημοσιοποιηθούν επώνυμα εκτός αν ο αποστολέας δεν επιθυμεί τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

econews

Σχόλια