ΔΕΗ: συνεργασία με Μεγαλόπολη για το φράγμα Κομπόνας

0
53

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την κατασκευή του φράγματος Κομπόνας συμφώνησαν ο Δήμος Μεγαλόπολης και η ΔΕΗ.

Το Φράγμα Κομπόνας θα εξυπηρετεί τις ανάγκες σε νερό τόσο του Δήμου Μεγαλόπολης όσο και των ΑΗΣ Μεγαλόπολης, ώστε να μην απαιτείται η χρήση υδρογεωτρήσεων για την ψύξη των Μονάδων.

Η ΔΕΗ Α.Ε έχει ήδη εκπονήσει Προκαταρκτική Μελέτη για τον προσδιορισμό της διάταξης και των στοιχείων του Έργου, που εκπονήθηκε μετά την επιτόπου επίσκεψη στελεχών της, κατά την οποία συλλέχθηκαν στοιχεία και διαπιστώθηκαν οι συνθήκες στη θέση του φράγματος και του ταμιευτήρα.

econews

Σχόλια