Υδροναύτες: Ομάδα χειρισμού ανακυκλώσιμων υλικών και δειγματοληψίας

0
4

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Το Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων της ΜΚΟ YΔΡΟΝΑΥΤΕΣ, δημιουργησε μια ομάδα εθελοντών η οποία εξειδικεύεται στον εντοπισμό και την ανέλκυση αποκλειστικά ανακυκλώσιμων υλικών.

Σε συνεργασία με το επιστημονικό τμήμα της οργάνωσής αλλά και με το το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ Α.Ε.» η εθελοντική αυτή ομάδα θα αναλάβει τον χειρισμό των επικίνδυνων υλικών, όπως για παράδειγμα τους συσσωρευτές ρεύματος, και με χρήση ειδικού εξοπλισμού θα αναλάβουν την ανέλκυσή τους και την προώθηση τους μέχρι τις μονάδες ανακύκλωσης.

Επιπλέον, τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας θα εκπαιδευτούν κατάλληλα, τόσο για την χρήση ειδικού εξοπλισμού διαχείρισης των παραπάνω υλικών, όσο και για τις διαδικασίες δειγματοληψίας και εργαστηριακού ελέγχου, σε συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια και φορείς, προκειμένω να διαπιστώνεται και η ποιότητα των υδάτων στις περιοχές που θα πραγματοποιούνται οι δράσεις, ή οπουδήποτε αλλού κριθεί σκόπιμο.

Η ομάδα θα δραστηριοποιείται τόσο στα πλαίσια των γενικών περιβαλλοντικών δράσεων, όσο και σε δράσεις που έχουν συγκεκριμένο αντικείμενο.

Πριν λίγες ημέρες, η ομάδα πραγματοποίησε την πρώτη στοχευόμενη της δράση, στην τρίτη μαρίνα Γλυφάδας, η οποία είχε στόχο την ανέλκυση και προώθηση για ανακύκλωση μπαταριών και ελαστικών αυτοκινήτων.

Ο πρώτος στόχος που τέθηκε, είναι η πλήρης απομάκρυνση όλων των μπαταριών που βρίσκονται στις ακτές του δήμου Γλυφάδας και μετά την ολοκλήρωση του εθελοντικού έργου, θα συνεχίσει η ομάδα βάση σχεδιασμού και σε άλλες περιοχές της Αττικής.

Πηγή Υδροναύτες

econews

Σχόλια