ΑΠΕ και Γεωργία στο Συμβούλιο Υπουργών ΕΕ

0
4

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Η στήριξη των επενδύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ΑΠΕ στις αγροτικές περιοχές, αναμένεται να είναι το κύριο θέμα στη συζήτηση των πολιτικών προτεραιοτήτων της Πολωνικής προεδρίας της ΕΕ, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες.

Το συμβούλιο των υπουργών θα ασχοληθεί επίσης με την μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, με τις επιπτώσεις της κρίσης του E-coli στους παραγωγούς οπωροκηπευτικών και με τις επιπτώσεις της ξηρασίας στον κτηνοτροφικό τομέα της ΕΕ.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε σήμερα το πρωί, και το Συμβούλιο θα προεδρεύεται από τον υπουργό Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Πολωνίας, κ. Marek Sawicki, ενώ θα παρευρεθούν οι Επίτροποι Αλιείας, Μαρία Δαμανάκη, και γεωργίας, Dacian Cioloş.

Η Προεδρία θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας για τους επόμενους 6 μήνες σχετικά με τη γεωργία και την αλιεία.

Οι προτεραιότητές της για την γεωργική πολιτικής θα περιλαμβάνουν:

•Τη συζήτηση με βάση τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2013 που θα παρουσιαστούν τον Οκτώβριο του 2011. Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη στήριξη των επενδύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αγροτικές περιοχές.

•Την απλοποίηση της ΚΑΠ

•Τις συζητήσεις σχετικά με το πακέτο του γάλακτος και το πακέτο προτάσεων για τα ποιοτικά γεωργικά προϊόντα.

•Την ευθυγράμμιση της ΚΑΠ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Οι προτεραιότητές της Πολωνίας για την αλιευτική πολιτική θα εστιαστούν:

•Στις προτάσεις της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

•Στη ρύθμιση των αλιευτικών ποσοστώσεων για το 2012, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου αλιείας

Όσον αφορά τα κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα, η Προεδρία προτίθεται να εργαστεί για:

•την καθιέρωση ηλεκτρονικής αναγνώρισης των βοοειδών

•τη νέα κοινοτική στρατηγική για την υγεία των φυτών.

Για τη δασοκομία, η Προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε μια πιθανή νομικά δεσμευτική συμφωνία για τα δάση στην Ευρώπη.

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου θα ξεκινήσει με τα θέματα αλιείας και θα πραγματοποιήσει δημόσια συζήτηση, σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, οι υπουργοί θα έχουν μια συζήτηση σχετικά με την ενεργειακή χρήση της βιομάζας από τη γεωργία ως ένα σημαντικό στοιχείο της ΚΑΠ.

Όσον αφορά τη γεωργία, οι υπουργοί θα ενημερωθούν για την Πράσινη Βίβλο σχετικά με τα μέτρα προώθησης των γεωργικών προϊόντων και θα πραγματοποιήσουν μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με αυτό το θέμα.

Επίσης, το Συμβούλιο θα ενημερωθεί για τα συμπεράσματα της ομάδας προβληματισμού  για το βόειο κρέας που δημιουργήθηκε κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας και του το Βελγίου, λόγω των επιπτώσεων της ξηρασίας σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως όσον αφορά τον τομέα των βοοειδών

Ακολούθως, το Ηνωμένο Βασίλειο θα ενημερώσει τους υπουργούς για μια ανεξάρτητη έκθεση σχετικά με την μείωση του διοικητικού φόρτου για τους γεωργούς χωρίς να μειώνει τα πρότυπα ποιότητας, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της βιομηχανίας τροφίμων

Κατόπιν αιτήματος της βελγικής αντιπροσωπείας, οι υπουργοί θα συζητήσουν τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με το ξέσπασμα της κρίσης του Ε. coli.

 

Πηγή paseges.gr

econews

Σχόλια