ΑΠΕ: νέος μηχανισμός στήριξης στη Ρουμανία

0
4

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέο πλαίσιο στήριξης των ΑΠΕ για τη Ρουμανία.

Tο «πράσινο φως» δόθηκε κατόπιν τροποποιήσεων στο νόμο για τις ΑΠΕ, γνωστό και ως «Νόμο 220», ο οποίος δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη.

Ο νόμος δημοσιεύτηκε το 2008 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τροποποιήθηκε δύο φορές, αλλά δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή καθώς δεν είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έχουν συζητηθεί και συμφωνηθεί με την ΕΕ και αφορούν κυρίως:

• τη μείωση του αριθμού των πράσινων πιστοποιητικών για ορισμένες τεχνολογίες (π.χ. βιοαέριο, βιομάζα)

• τη θέσπιση περιόδου ισχύος για τα πράσινα πιστοποιητικά

• χορηγία πιστοποιητικών κατά την περίοδο των δοκιμών

• επέκταση της υποχρέωσης για την απόκτηση πράσινου πιστοποιητικού και στους παραγωγούς ενέργειας

• τη δυνατότητα εγγυημένης πρόσβασης για την πλειοψηφία των εγκατεστημένων έργων

• την αποστολή κοινοποιήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους παραγωγούς που συγκεντρώνουν ισχύ πάνω από 125MW

• τη σύσταση Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, που θα παρακολουθεί και θα επεμβαίνει στη λειτουργία της αγοράς.

Οι ηλεκτροπαραγωγοί που χρησιμοποιούν ΑΠΕ, βάσει του μηχανισμού στήριξης θα λάβουν:

-Για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 10 MW: τρία πράσινα πιστοποιητικά για κάθε MWh που παράγεται από νέες εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικής ενέργειας, δύο πράσινα πιστοποιητικά για κάθε MWh που παράγεται από ανακαινισμένους υδροηλεκτρικούς σταθμούς και ένα πράσινα πιστοποιητικά για κάθε 2 MWh που παράγονται από υδροηλεκτρικές μονάδες που δεν είναι ούτε νέες ούτε ανακαινισμένες

-δύο πράσινα πιστοποιητικά μέχρι το 2017 και ένα πράσινο πιστοποιητικό – από το 2018 – για κάθε MWh που παράγεται από αιολικά πάρκα

-δύο πράσινα πιστοποιητικά για κάθε MWh που παράγεται από γεωθερμία, βιομάζα, βιοαέριο και βιολογικά υγρά και ένα πράσινο πιστοποιητικό για κάθε MWh που παράγεται από τη ζύμωση αποβλήτων

-έξι πράσινα πιστοποιητικά για κάθε MW που παράγεται από ηλιακές μονάδες

 

 

Πηγή energypress.gr

econews

Σχόλια