Εργοστάσια διαχείρισης απορριμμάτων: τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΣΔΚΝΑ

0
17

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Ο δήμαρχος Κηφισιάς και πρόεδρος του ΕΣΔΚΝΑ κ. Νίκος Χιωτάκης, σχολιάζοντας την απόφαση του 6ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία κωλύεται η υπογραφή επί του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του ΕΣΔΚΝΑ, δήλωσε τα παρακάτω:

« Ο ΕΣΔΚΝΑ ως αρμόδιος φορέας για την διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική, έχει τη θέληση και τη δυνατότητα να προχωρήσει άμεσα και τουλάχιστον πιο σύντομα από κάθε άλλο φορέα τις διαγωνιστικές διαδικασίες κατασκευής των εργοστασίων διαχείρισης απορριμμάτων, με την προϋπόθεση ότι η Πολιτεία θα εξασφαλίσει τις αναγκαίες για το σκοπό αυτό πιστώσεις.

Σε διαφορετική περίπτωση και με δεδομένο ότι ο υπάρχων ΧΥΤΑ Φυλής θα κορεστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα η Πολιτεία πρέπει να αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα που θα προκύψει όσον αφορά τους χώρους διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής».

 

Πηγή ota.gr

econews

Σχόλια