ΑΠΕ: λάθος ο υπολογισμός του ειδικού τέλους λέει η ΕΛΕΤΑΕΝ

0
59

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ένας νέος ειδικός χώρος διαμορφώθηκε στον ανανεωμένο δικτυακό τόπο της ΕΛΕΤΑΕΝ, www.eletaen.gr με τον τίτλο «Το Ειδικό Τέλος και το πραγματικό κόστος των ΑΠΕ». Στο χώρο αυτό θα αναρτώνται μελέτες και ανακοινώσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό  για το πραγματικό κόστος/όφελος της αιολικής ενέργειας και των ΑΠΕ γενικότερα και την ανάγκη για διαφανή ενσωμάτωσή τους στα τιμολόγια.

Ήδη έχουν αναρτηθεί:
•    Η παρουσίαση της μελέτης του ΙΟΒΕ για τον ΣΕΗΕ: Επιδράσεις από τη μεγάλης κλίμακας διείσδυση των Α.Π.Ε., Ιούλιος 2011
•    Η παρουσίαση της μελέτη του ΕΜΠ/ΕΣΗΑΠΕ: Το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ – Ανάλυση και Προβλέψεις, Απρίλιος 2011
•    Η μελέτη Wind Energy & Electricity Prices, EWEA April 2010
•    Η μελέτη Economics of Wind Energy, EWEA March 2009

Από το υλικό αυτό τεκμηριώνονται τα σφάλματα του υφιστάμενου τρόπου υπολογισμού του Ειδικού Τέλους Α.Π.Ε. που ισχύει στη χώρα μας εδώ και 12 έτη: Οι ανωτέρω ανακοινώσεις συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι ο τρόπος αυτός οδηγεί σε ανάγκη τεχνητής υπερτίμησης του Ειδικού Τέλους. Συγκεκριμένα, μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 35%-50% από το Ειδικό Τέλος όπως  υπολογίζεται σήμερα αντιστοιχεί στην πραγματική επίδραση της στήριξης των Α.Π.Ε. Το γεγονός αυτό επιβαρύνει τόσο τις Α.Π.Ε. όσο και τον καταναλωτή και αυτό πρέπει να αλλάξει.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει ακόμα ότι:

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα (ν. 2773/1999, αρ. 40) ο αρμόδιος  Διαχειριστής καταβάλει στους παραγωγούς Α.Π.Ε. το σύνολο της αποζημίωσης που δικαιούνται για την ενέργεια που παρήγαγαν (feed-in-tariff) και ανακτά πλήρως τα ποσά που καταβάλλει μέσω ειδικού Λογαριασμού. Τα έσοδα του ειδικού αυτού Λογαριασμού προέρχονται από τρεις πηγές:

1.     Για κάθε μονάδα ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στο διασυνδεδεμένο Σύστημα, οι προμηθευτές πληρώνουν στο Διαχειριστή την Οριακή Τιμή του Συστήματος (μέσω της διαδικασίας διευθέτησης των Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης)

2.     Για κάθε μονάδα ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στα νησιά, η Δ.Ε.Η. ως αποκλειστικός Προμηθευτής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά πληρώνει την ενέργεια αυτή με τιμή το μέσο μεταβλητό κόστος της παραγωγής της Δ.Ε.Η. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, το οποίο εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε..

3.     Το υπόλοιπο εισπράττεται μέσω του Ειδικού Τέλους Α.Π.Ε. που επιμερίζεται, ομοιόμορφα για όλη την ελληνική επικράτεια, σε κάθε Πελάτη περιλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών.

Ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού του Ειδικού Τέλους, που θεσπίσθηκε το 1999, αποτυγχάνει να απεικονίσει με διαφάνεια το πραγματικό κόστος/όφελος των Α.Π.Ε. στα τιμολόγια λιανικής του καταναλωτή. Το αποτέλεσμα είναι η ανάγκη για υπέρμετρη τεχνητή υπερτίμηση του Ειδικού Τέλους. Η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει προτείνει την έστω και μερική αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού ώστε να αποκατασταθεί σε κάποιο βαθμό η στρέβλωση αυτή.

econews, ΕΛΕΤΑΕΝ

Σχόλια