ΥΠΕΚΑ: σύσκεψη για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική

0
7

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική, υπό τον υπουργό ΠΕΚΑ Γιώργο Παπακωνταντίνου.

Στην εν λόγω σύσκεψη συμμετείχαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Πάρης Κουκουλόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Ηλίας Λιακόπουλος, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός και ο Γενικός Γραμματέας ΠΕΚΑ, Άρης Αλεξόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, τονίστηκε η αναγκαιότητα άμεσης υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής και αποφασίστηκε η διαμόρφωση ενός αξιόπιστου και δομημένου χρονοδιαγράμματος ενεργειών δράσεων και χρηματοδοτήσεων που θα καλύπτει στο σύνολό του το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική.

Επίσης, αποφασίστηκε η επίσπευση των διαδικασιών για την εκκίνηση των έργων υποδομής διαχείρισης απορριμμάτων της Αττικής που περιλαμβάνονται στον περιφερειακό σχεδιασμό καθώς και διαφάνειας, που θα πρέπει να διέπει τη διαγωνιστική διαδικασία.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής θα πρέπει να βασίζεται, όπως γίνεται ήδη σε εξελιγμένες στον τομέα ευρωπαϊκές χώρες, σε συνδυασμό ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, επεξεργασίας και αξιοποίησης σε σύγχρονα εργοστάσια διαχείρισης απορριμμάτων με ανοικτές και δόκιμες τεχνολογίες, που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε χώρες της ΕΕ για εύλογο χρονικό διάστημα και τέλος την ασφαλή ταφή των υπολειμμάτων.

Οι συντονισμένες ενέργειες των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Εσωτερικών εγγυώνται τις προϋποθέσεις, που θα διασφαλίζουν τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά αποδεκτή διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής.

 

econews

Σχόλια