Περιβαλλοντικά φιλικά προϊόντα: παρατείνεται η έρευνα αγοράς

0
135

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης των εκπροσώπων της ελληνικής αγοράς στη διεξαγωγή της έρευνας, αλλά και της ιδιαίτερης βαρύτητας των πρώτων αποτελεσμάτων στην αποτίμηση του βαθμού ετοιμότητας της ελληνικής αγοράς για την εισαγωγή «πράσινων» προδιαγραφών κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, η έρευνα αγοράς παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου 2011.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ), Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ) πραγματοποιεί έρευνα αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών με φιλικά προς το περιβάλλον χαρακτηριστικά που διατίθενται στην ελληνική αγορά.

Η έρευνα καλύπτει όλο το φάσμα της αγοράς και οι ενδιαφερόμενοι, παραγωγοί, αντιπρόσωποι και μεταπωλητές μπορούν να συμμετέχουν συμπληρώνοντας τα διαθέσιμα ερωτηματολόγια τα οποία βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ, http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=749&language=el-GR αλλά και στις κεντρικές ιστοσελίδες των συναρμόδιων υπουργείων.

– Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) – www.ypeka.gr
– Υπουργείο Οικονομικών –www.minfin.gr
– Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ) – www.yme.gr
– Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – www.ypoian.gr/

econews

Σχόλια