ΧΥΤΥ Κερατέα – Γραμματικό: «μπλόκο» από το Ελεγκτικό Συνέδριο

0
127

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Από την αρχή πρέπει να γίνει η όλη διαδικασία της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) για την κατασκευή τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στην Αττική, προϋπολογισμού 365.000.000 ευρώ, σύμφωνα με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της επίμαχης προγραμματικής σύμβασης είναι η διενέργεια δημοσίου διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την ολοκλήρωση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) στην Αττική με την κατασκευή τεσσάρων εργοστασίων ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι έχει δρομολογηθεί η κατασκευή εργοστασίων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στην Αττική και ειδικότερα η κατασκευή δύο στη Φυλή και από ένα στο Γραμματικό και την Κερατέα.

Η λειτουργία των τεσσάρων αυτών εργοστασίων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων προηγείται της κατασκευής των προγραμματισμένων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στον νομό Αττικής.

Ως εκ τούτου, με την απόφαση αυτή του Ελεγκτικού Συνεδρίου «μπλοκάρει» προσωρινά (πέρα από τα τέσσερα εργοστάσια ανακύκλωσης απορριμμάτων) και η κατασκευή των ΧΥΤΥ στο Γραμματικό και την Κερατέα.

Σημειώνεται ότι στο Ελεγκτικό Συνέδριο προσέφυγε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) ζητώντας να ανακληθεί η υπ” αριθμ. 1/2011 πράξη του Ε” Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε ότι «δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του ΕΣΔΚΝΑ για την κατασκευή των τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων».

Οι σύμβουλοι του VI Τμήματος του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου έκαναν δεκτή την αίτηση της ΠΟΕ – ΟΤΑ και ανακάλεσαν την 1/2011 πράξη του Ε” Κλιμακίου, λόγω πλημμελειών.

econews

Σχόλια