Ορυκτός Πλούτος: εθνική πολιτική ζητά ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων

0
13

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου ζητά ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας ότι ο κλάδος μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας με επενδύσεις και εξαγωγές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΙΓΜΕ η τρέχουσα αξία των μεταλλευτικών αποθεμάτων του υπεδάφους της χώρας φτάνει τα 28 δισ. ευρώ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΜΕ ζητά απλοποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας και των αδειοδοτήσεων, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι επενδύσεις.

Οι προτάσεις του Συνδέσμου για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περιλαμβάνουν:

– Ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση των ορυκτών πόρων.

– Σύγχρονο αδειοδοτικό πλαίσιο για την εξορυκτική δραστηριότητα.

– Δημιουργία νέου λατομικού νόμου που θα εκσυγχρονίζει τη διάσπαρτη νομοθεσία σχετικά με την έρευνα και εκμετάλλευση βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και αδρανών.

– Προώθηση επενδύσεων του κλάδου (αξιοποίηση νέων κοιτασμάτων, εκμεταλλεύσεις χρυσού κλπ).

– Διατήρηση και ενίσχυση του ερευνητικού ρόλου του ΙΓΜΕ.

econews

Σχόλια