Ακύρωση της απόφασης για τις μηχανότρατες ζητούν οι πλοιοκτήτες μέσης αλιείας

0
15

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας ζητεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) να ακυρωθεί, ως αντίθετη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, η απόφαση του υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, με την οποία αυξάνεται η απόσταση από την ακτή, όπου τα αλιευτικά σκάφη μπορούν να χρησιμοποιούν δίχτυα τράτας (μηχανότρατα).

Η Ένωση αναφέρει ότι με τον λεγόμενο «Μεσογειακό Κανονισμό», θεσπίστηκαν συγκεκριμένοι περιορισμοί στην αλιεία με συρόμενα δίχτυα επί του βυθού, με μηχανοκίνητο σκάφος εν κινήσει (μηχανότρατα).

Ειδικότερα, ο κανονισμός αυτός ορίζει ως γενικό κανόνα ότι, η χρήση διχτύων τράτας απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη του 1,5 ναυτικού μιλίου από την ακτή, ενώ παράλληλα προβλέπονται και παρεκκλίσεις από τον κανόνα αυτό με αποφάσεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έτος 2008, με υπουργική απόφαση, καθορίστηκε ότι απαγορεύεται η αλιεία με δίχτυα τράτας σε όλη την επικράτεια μέχρι 50 μέτρα βάθος και -σε κάθε περίπτωση- απαγορεύεται η μηχανότρατα σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου από την ακτή.

Με την από 4 Ιανουαρίου 2011 απόφαση του υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων (προσβαλλόμενη απόφαση), απαγορεύθηκε η μηχανότρατα σε απόσταση 1,5 ναυτικού μιλίου από την ακτή και ανεξάρτητα το υποθαλάσσιο βάθος.

Στην προσφυγή της η Ένωση υπογραμμίζει ότι η υπουργική απόφαση απαγορεύει τη μηχανότρατα σε μεγαλύτερη απόσταση από την ακτή από ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα, είναι αντίθετη στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και ειδικά στον «Μεσογειακό Κανονισμό», που αποτελεί νόμο του κράτους και, μάλιστα, υπέρτερης νομικής ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος.

Και αυτό γιατί η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, αναιτιολόγητα και χωρίς αντικειμενικά κριτήρια αύξησε την απόσταση από την ακτή, απ’ όπου μπορεί να αλιεύει η μηχανότρατα.

Επιπρόσθετα, υπογραμμίζει η Ένωση, απαγόρευσε την αλιεία με μηχανότρατα ανεξαρτήτως βάθους, με μόνο κριτήριο την απόσταση από την ακτή.

Πηγή paseges.gr

Σχόλια