Πρόληψη πυρκαγιών: οδηγίες στις Περιφέρειες από την Ειδική Γραμματεία Δασών

0
5

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Οδηγίες για την έγκαιρη πρόληψη των πυρκαγιών απέστειλε η Ειδική Γραμματεία Δασών προς όλες τις Περιφέρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του κράτους.

Σύμφωνα με έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, οι οδηγίες αφορούν την αξιοποίηση:

α) των μέσων και του προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για την εκτέλεση μικρών έργων και εργασιών πρόληψης δασικών πυρκαγιών, καθώς και για καθαρισμούς περιαστικών δασών, αλσών και πάρκων,

β) των μέσων και του προσωπικού των Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και

γ) των εθελοντικών οργανώσεων.

Το έγγραφο του ΥΠΕΚΑ διαβιβάστηκε στη Βουλή, με αφορμή ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρουλάκη για τα προληπτικά μέτρα προστασίας με την ενεργό συμμετοχή εθελοντών.

 

Πηγή ota.gr

econews

Σχόλια