ΙΟΒΕ: μελέτη για τη διείσδυση ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή

0
16

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Την Τρίτη 5 Ιουλίου  ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ) και το Ιδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) παρουσίασαν σε εκδήλωση, που έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο ΕΡΜΗΣ του ΕΒΕΑ, τη μελέτη που εκπόνησε το ΙΟΒΕ για λογαριασμό του ΣΕΗΕ με θέμα «Επιδράσεις και αναγκαίες προσαρμογές για τη μεγάλης κλίμακας διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή».

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του ΣΕΗΕ καθηγητής κ. Νίκος Χατζηαργυρίου, ο οποίος μίλησε για τους στόχους και τις δραστηριότητες του Συνδέσμου, το πλαίσιο της συνεργασίας του με το ΙΟΒΕ και τη σημασία του συγκεκριμένου θέματος ως αντικειμένου μελέτης.

Ο κ. Χατζηαργυρίου ανέφερε ότι καθώς η μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι εθνική προτεραιότητα και αποτελεί απαραίτητο πυλώνα της αναδιάρθρωσης του ενεργειακού συστήματος, ο ΕΣΗΕ, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, θεώρησε σκόπιμη τη διερεύνηση των απαιτούμενων προσαρμογών του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής και μεταφοράς, καθώς και των οικονομικών επιδράσεων από την συνολική αναδιάρθρωση του ηλεκτρικού συστήματος.

Τη συγκεκριμένη μελέτη, η οποία είναι η εκτενέστερη και πλέον ολοκληρωμένη εργασία αυτού του τύπου στην Ελλάδα, ανέλαβε να φέρει εις πέρας το ΙΟΒΕ.

Στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής κ. Γιάννης Στουρνάρας, τονίζοντας ότι η επίτευξη της μεγάλης κλίμακας διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή αποτελεί εκτός από υποχρέωση και μια σημαντική ευκαιρία, η οποία για να υλοποιηθεί απαιτεί σχέδιο, οργάνωση, πόρους, συνέπεια και συνέχεια στην πολιτική.

Ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων της μελέτης από τον κ. Svetoslav Danchev, Υπεύθυνο της Μονάδας Παρακολούθησης και Ανάλυσης του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΙΟΒΕ.
Ο κ. Danchev ανέφερε ότι στο πλαίσιο της μελέτης αναπτύχθηκαν συνολικά έξι σενάρια, τα οποία διαφέρουν ως προς την έκταση της διασύνδεσης του συστήματος (μόνο Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο ή όλα τα νησιά), τις επιπλέον δυνατότητες αντλησιοταμίευσης (0, 365 MW ή 865 MW), τις επιπλέον διεθνείς διασυνδέσεις (0 ή 1 GW), την οικονομική ανάπτυξη (στασιμότητα, επικρατέστερο σενάριο ή υψηλή ανάπτυξη), τις τιμές δικαιωμάτων CO2 (10, 25 ή 35 €/tCO2), τις τιμές φυσικού αερίου, τη διαχρονική εξέλιξη της ζήτησης και την ταχύτητα διείσδυσης των Α.Π.Ε..

Τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης κατά το επικρατέστερο (ενδιάμεσο) σενάριο έχουν ως εξής:

•Για την επίτευξη του στόχου διείσδυσης απαιτούνται 9,1 GW νέας ισχύος Α.Π.Ε. το 2020

•Το εκδηλωθέν επενδυτικό ενδιαφέρον επαρκεί για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ωστόσο, πρέπει να ξεπεραστούν σημαντικά εμπόδια στη χρηματοδότηση, στις αδειοδοτικές διαδικασίες, στην πρόσβαση στα δίκτυα, στο χωροταξικό και στην κοινωνική αποδοχή.

•Η μεγάλη διείσδυση των Α.Π.Ε. δεν οδηγεί σε αύξηση της εύλογης χρέωσης καταναλωτή, μετά την κατάργηση της δωρεάν διάθεσης δικαιωμάτων CO2 το 2013:

•Η στήριξη των Α.Π.Ε., παρά την αυξανόμενη διείσδυση, εξακολουθεί να αποτελεί σχετικά μικρό μέρος της συνολικής εύλογης χρέωσης καταναλωτή, ήτοι μόλις 3,3% κατά μέσον όρο τη δεκαετία 2011-20

•Οι Α.Π.Ε. μειώνουν το κόστος για δικαιώματα εκπομπών CO2. Παράλληλα μειώνουν την Οριακή Τιμή Συστήματος και συνεισφέρουν ισχύ στο σύστημα.

•Σημαντικό μέρος του θεσμοθετημένου κόστους στήριξης Α.Π.Ε. αντιστοιχεί σε κόστος που αποφεύγεται λόγω της διείσδυσης των Α.Π.Ε. Η συνδρομή της ενίσχυσης των Α.Π.Ε. αποτελεί μέρος μόνο (περίπου το 40%) του Ειδικού Τέλους Α.Π.Ε., όπως υπολογίζεται σήμερα.

•Η μεγάλη διείσδυση Α.Π.Ε. κινητοποιεί σημαντικό ύψος κεφαλαίων, με ευεργετική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα και στην απασχόληση, κάτι εξαιρετικά σημαντικό στην παρούσα συγκυρία. Επιπλέον, βελτιώνει το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών λόγω της προκύπτουσας μείωσης των εισαγομένων καυσίμων.

•Η ομαλή ένταξη των Α.Π.Ε. απαιτεί προσαρμογές σε τεχνολογικό, επιχειρηματικό και ρυθμιστικό επίπεδο στο θερμικό σύστημα παραγωγής και στη λειτουργία της αγοράς.

•Οι τεχνολογικές δυσκολίες για το σύστημα μεταφοράς και το δίκτυο διανομής από την μεγάλη διείσδυση Α.Π.Ε. αντιμετωπίζονται επαρκώς με την εφαρμογή σύγχρονών τεχνολογιών.

•Η ομαλότερη ενσωμάτωση της μεγάλης διείσδυσης προϋποθέτει την πλήρη υλοποίηση των έργων που σχεδιάζει ο Διαχειριστής του Συστήματος.

Την παρουσίαση έκλεισε ο Δρ. Σάββας Σεϊμανίδης, μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΗΕ, ο οποίος τόνισε ότι, πέραν του ότι η στροφή στις Α.Π.Ε. και η επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων διείσδυσής τους στην ηλεκτροπαραγωγή είναι, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της μελέτης, και εφικτή και επωφελής για τη χώρα μας, μπορεί να αποτελέσει βασικό πυρήνα των προσπαθειών εξόδου της χώρας από την κρίση.

Η στροφή στις ΑΠΕ και ειδικά στις τεχνολογίες με πολύ μεγάλη εγχώρια προστιθέμενη αξία (υδροηλεκτρικά, αιολικά πάρκα – θαλάσσια κι επίγεια, βιομάζα, κ.α.) δημιουργεί ανάπτυξη και χιλιάδες θέσεις εργασίας, προσφέρει φορολογικά έσοδα στο ελληνικό δημόσιο κι αυξάνει τα έσοδα από εισφορές προς τα χειμαζόμενα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και τα έσοδα των δήμων. Ο κ. Σεϊμανίδης επισήμανε, κάνοντας αναφορά και στα βασικά συμπεράσματα της μελέτης, ότι οι προαναφερόμενες τεχνολογίες είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικές σε επίπεδο τιμών, αν συγκριθούν επί ίσοις όροις με τις τεχνολογίες συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής.

Τόνισε ότι, διαχρονικά, ο τρόπος λειτουργίας του κράτους δεν έχει επιτρέψει την ουσιαστική αξιοποίηση του τεράστιου αυτού δυναμικού. Σημείωσε ότι αντί να δαπανώνται εκατομμύρια Ευρώ για να εισάγεται συμβατική – ακόμη και πυρηνική – ενέργεια, με αποτέλεσμα τη διαρκή επιβάρυνση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας μας και του περιβάλλοντος, μπορεί και πρέπει να ενταθεί η αξιοποίηση των δικών μας καθαρών ενεργειακών πόρων, αυξάνοντας έτσι και την εθνική ενεργειακή ασφάλεια κι αυτονομία.

Τέλος, τόνισε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρεία αξιοποίηση των ΑΠΕ. Όμως, αυτό που θα μπορούσε να γίνει χρόνια πριν, υπό σαφώς καλύτερες οικονομικές συνθήκες, τώρα είναι πολύ δυσκολότερο να γίνει.

 

Πηγή ΙΟΒΕ

 

econews

Σχόλια