Υδροναύτες: δημιουργία Τμήματος Περιβαλλοντικών Ερευνών & Μελετών

0
2

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Η ΜΚΟ Υδροναύτες ανακοινώνει τη δημιουργία του Τμήματος Περιβαλλοντικών Ερευνών & Μελετών, το οποίο έρχεται να συμβάλλει στους στόχους και το όραμα της οργάνωσής.

Τη λειτουργία του τμήματος αναλαμβάνει η επιστημονική ομάδα «ΠΥΘΕΥΣ», η οποία ιδρύθηκε το 2010 και αποτελείται από ανθρώπους με εξειδικευμένες γνώσεις και μεγάλη διάθεση για προσφορά και συμμετοχή σε ενημερωτικές – περιβαλλοντικές δραστηριότητες.

Βασική ενασχόληση της ομάδας είναι η συλλογή δεδομένων, που αφορούν το θαλάσσιο οικοσύστημα, και η εισήγηση σεμιναρίων με σκοπό την περιβαλλοντική επιμόρφωση του χρήστη – μέλους του θαλάσσιου χώρου.

Σημαντική πτυχή αποτελούν επίσης και οι δραστηριότητες της ομάδας, όπως είναι η καταγραφή της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, η περιβαλλοντική παρακολούθηση περιοχών και οι καταδυτικές περιηγήσεις.

Σκοπός της είναι η περιβαλλοντική υποστήριξη των δραστηριοτήτων της ΜΚΟ Υδροναύτες, η καταγραφή δεδομένων που αφορούν το θαλάσσιο οικοσύστημα καθώς επίσης και η ανάδειξη νέων και διατήρηση των ήδη υπαρχόντων καταδυτικών προορισμών.

Για να πετύχει τους σκοπούς της, η ομάδα επικεντρώνεται στην διεξαγωγή περιβαλλοντικών σεμιναρίων και την επιστημονική παρακολούθηση περιοχών ενδιαφέροντος.

Ο στόχος του τμήματος Περιβαλλοντικών Ερευνών & Μελετών

Το υγρό στοιχείο και τα πολυάριθμα πρόσωπά του αποτελούν έναν από τους βασικότερους παράγοντες για την ανάπτυξη πολιτισμού και υγιών δραστηριοτήτων.

Η Ελλάδα διαθέτοντας υπερδιπλάσιο ποσοστό έκτασης θάλασσας απ‘ ότι ξηράς και 18.000 χιλιόμετρα ακτών, βρίσκεται σε πλέον χαρισματική θέση για να καρπωθεί τα οφέλη που μπορεί να επισύρει η ενασχόληση με τη θάλασσα.

Οι κύριες πηγές κέρδους από τη θάλασσα έχουν να κάνουν με τη ναυτιλία, την αλιεία και τον τουρισμό. Σαν αποτέλεσμα, η ασφαλής και υγιής κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος εξασφαλίζει την ποιότητα και η βιωσιμότητα των παραπάνω τομέων.

Όσον αφορά τον τουρισμό, υπάρχει μια πολύ στενή σχέση μεταξύ αυτού και της θάλασσας, η οποία στην πάροδο του χρόνου περνά από διάφορα στάδια εξέλιξης.

Η χώρα παρ‘ όλο που παρουσιάζει μια σημαντική καθυστέρηση στην παρακολούθηση αυτών των εξελίξεων, είναι σε θέση να αναδείξει και να προβάλλει τις ιδιάζουσες πτυχές του θαλασσίου κόσμου της που την κάνουν τουριστικά ελκυστική και εμμέσως να προστατέψει αυτούς τους πόρους της.

Τέτοιοι πόροι αποτελούν η πληθώρα θαλάσσιων οργανισμών και τα σπάνια οικοσυστήματα τους, η ιδιάζουσα γεωμορφολογία των ελληνικών ακτών, τα ζεστά, διαυγή κι όλο ζωή ύδατα και όλα αυτά υπό το πρίσμα των 5.000 και πλέον χρόνων ναυτικής ιστορίας του τόπου μας.

Έχοντας ένα τόσο ευαίσθητο πόρο σε αφθονία απαιτείται να είσαι σε θέση να εφαρμόσεις τη βέλτιστη διαχείριση αυτού, γιατί οι ισορροπίες εύκολα μπορούν να αλλάξουν με ιδιαίτερα επιζήμια αποτελέσματα για την επιθυμητή ανάπτυξη. Μιας και ο καταδυτικός τουρισμός στην Ελλάδα αποτελεί ένα αναπτυσσόμενο και πολλά υποσχόμενο τομέα, κρίνεται αναγκαία και η περιβαλλοντική υποστήριξή του μιας και είναι ένα σπορ συνυφασμένο με το θαλάσσιο φυσικό περιβάλλον.

Σε αυτό το σημείο έρχεται να παίξει το ρόλο της η ομάδα «Πυθεύς» στηριζόμενη και υπό την αιγίδα της ΜΚΟ Υδροναύτες, όπου συμπορεύονται με γνώμονα την προστασία και ανάδειξη του υποβρύχιου κόσμου της χώρας καλώντας όλους να μυηθούν στην εν λόγω προσπάθεια.

 

 

Πηγή Υδροναύτες

 

econews

Σχόλια