Μεταλλαγμένα: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει

0
17

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Το ΕΚ ψηφίζει σήμερα για την πρόταση να δοθεί στα κράτη μέλη η δικαιοδοσία να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων ειδών.

Η πρόταση έχει ήδη εγκριθεί τον Απρίλιο από την επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΚ, με την εισηγήτρια, Γαλλίδα ευρωβουλευτή των Φιλελευθέρων, Corinne Lepage, να σημειώνει ότι έτσι οι κυβερνήσεις αποκτούν ξεκάθαρη νομική βάση για όποια απόφαση λάβουν.

Εφ όσον η απόφαση της επιτροπής Περιβάλλοντος εγκριθεί από την ολομέλεια του ΕΚ, τα κράτη μέλη θα αποκτήσουν για πρώτη φορά το δικαίωμα και την ευθύνη να λάβουν το καθ” ένα τις αποφάσεις του σε ότι αφορά την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων ειδών στο έδαφός τους.

Είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιθυμεί, καθώς είχε ζητήσει να επιτραπεί απαγόρευση μόνο για συγκεκριμένους κοινωνικοοικονομικούς λόγους ή για λόγους ηθικής.

Εκείνο που δεν αλλάζει είναι η ίδια η διαδικασία αδειοδότησης κάθε νέου τροποποιημένου είδους που θα πραγματοποιείται σε επίπεδο ΕΕ με βάση γνωμοδότηση της υπηρεσίας ασφάλειας τροφίμων EFSA.

Εφ” όσον ένα τροποποιημένο είδος αδειοδοτηθεί (μεταξύ άλλων με βάση το κατά πόσον είναι ή όχι ασφαλές για την υγεία) , τότε τα κράτη μέλη θα μπορούν να αποφασίσουν αν θα επιτρέψουν ή όχι τη χρήση του στο έδαφός τους.

Ωστόσο, δεδομένου ότι η αδειοδότηση θα σηματοδοτεί ότι το συγκεκριμένο είδος δεν έχει βρεθεί να απειλεί την υγεία, τα κράτη μέλη δεν θα μπορούν να επικαλεσθούν την προστασία της δημόσιας υγείας για να το απαγορεύσουν αλλά μόνο αγροπεριβαλλοντικούς λόγους, όπως η προστασία της βιοποικιλότητας.

Σε κάθε περίπτωση στόχος είναι να δοθεί στα κράτη μέλη που, όπως η Ελλάδα, η Γαλλία ή η Γερμανία εξακολουθούν να απαγορεύουν την καλλιέργειά τους, νομική κάλυψη για την απαγόρευση έναντι πιθανών προσφυγών εναντίον τους στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Μετά την έγκρισή της πρότασής της από την επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΚ, η εισηγήτρια, Corinne Lepage, δήλωσε ότι «Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα του ΕΚ σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο ότι το σύστημα αδειοδότησης σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να διατηρηθεί.

Παράλληλα όμως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν αγροπεριβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά και κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που συνδέονται με την επιμόλυνση μη τροποποιημένων καλλιεργειών που μπορούν να δικαιολογήσουν μια απαγόρευση».

Πηγή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

econews

Σχόλια