ΚΥΑ για γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

0
24

Περιβάλλον- Ενέργεια-  Οικολογία

Μέχρι τη Δευτέρα 11 Ιουλίου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων (βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, αντιμετώπιση της νιτρορύπανσης, εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας κλπ.) του Μέτρου 214.

Σύμφωνα με το σχέδιο απόφασης, θα δοθεί προτεραιότητα στους επαγγελματίες αγρότες με 50 μόρια και άλλα 30 μόρια παίρνουν όσοι είναι δικαιούχοι του προγράμματος Νέων Γεωργών και εντάχθηκαν το 2008.

Το σχέδιο της ΚΥΑ του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» βρίσκεται εδώ αναρτημένο.

 

Πηγή paseges.gr

econews

Σχόλια