ΑΠΕ: 41,5 επιπλέον μεγαβάτ στο σύστημα το Μάιο

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Κατά 41,5 μεγαβάτ ενισχύθηκε η παρουσία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο σύστημα, σύμφωνα με μηνιαία έκθεση του ΔΕΣΜΗΕ.

Όπως αναφέρει ο Διαχειριστής, από τα 41,5 μεγαβάτ, τα 23MW είναι αιολικά, τα 16MW φωτοβολταϊκά, ενώ τα 2,5MW είναι βιομάζα-βιοαέριο μετά από πολλούς μήνες.

Το Μάιο του 2011, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 1.688 MW, εκ των οποίων τα 1.374 MW είναι αιολικά, τα, τα 235 MW φωτοβολταϊκά, τα 197 MW υδροηλεκτρικά, τα 89 MW συμπαραγωγή ηλεκτρισμού/θερμότητας υψηλής απόδοσης και τα 43,5 MW βιοαέριο και βιομάζα.

Οι ΑΠΕ κάλυψαν το 5,22% της συνολικής κατανάλωσης το Μάιο, με περισσότερες από 200.000 μεγαβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας.

econews

Σχόλια