ΑΠΕ: συνεργασία ΕΛΠΕ – ΛΑΡΚΟ

0
6

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία
Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν μέσω των θυγατρικών τους «ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες» και «ΛΑΡΚΟ Ενεργειακή», τα Ελληνικά Πετρέλαια και η ΛΑΡΚΟ, με σκοπό την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του energypress.gr, σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι στις εταιρείες που θα ιδρυθούν γι’ αυτό το σκοπό η «ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες» θα κατέχει το 51% ενώ η «ΛΑΡΚΟ Ενεργειακή» το 49%.

Η εν λόγω συνεργασία περιλαμβάνει επίσης τη διερεύνηση ανάπτυξης επιπλέον φωτοβολταϊκών έργων και άλλων έργων ΑΠΕ.

«Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αποτελεί σημαντικό στρατηγικό στόχο των Ελληνικών Πετρελαίων και η συνεργασία με τη ΛΑΡΚΟ είναι μέρος του ευρύτερου σχεδίου ανάπτυξης ενός χαρτοφυλακίου τουλάχιστον 100 MW ΑΠΕ τα επόμενα 3 χρόνια, μέσω της θυγατρικής μας Ελληνικά Πετρέλαια Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΑΕ.

Ήδη βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης πάνω από 30MW ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, ενώ εξετάζονται παράλληλα και ευκαιρίες εξαγορών αδειοδοτημένων έργων ΑΠΕ», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της «ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες» κ. Γ.Αλεξόπουλος.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΛΑΡΚΟ Ενεργειακή κ. Λ. Λαζαρίδης, δήλωσε ότι «Η ΛΑΡΚΟ ως ενεργοβόρα βαριά βιομηχανία μεγάλου μεγέθους διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στη διαχείριση ενεργειακών πόρων.

Παράλληλα η κατοχή μεγάλων εκτάσεων (ιδιόκτητων ή που ανήκουν στην δικαιοδοσία της) σε συνδυασμό με την τεράστια εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της να υλοποιεί και να διαχειρίζεται σύνθετα έργα (υποδομών, κατασκευαστικά, ηλεκτρομηχανολογικά) και την αναπτυξιακά/ οικονομικά θετική παρουσία στους χώρους δράσης της, προσφέρουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στην ανάπτυξη ενός εκτεταμένου προγράμματος ΑΠΕ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτής της στρατηγικής εντάσσεται μεταξύ άλλων και καταλαμβάνει ιδιαίτερη βαρύτητα η σύμπραξη με τα ΕΛΠΕ.

Η συνέργεια των δυνατοτήτων και εμπειριών των δύο εταιριών και η κοινή βούληση για δημιουργική συνεργασία πιστεύουμε ότι θα δώσει εντυπωσιακά αποτελέσματα».

 

econews

Σχόλια