Ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί κάλυψαν το 34% της ζήτησης στην απεργία της ΓΕΝΟΠ

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η αξιοπιστία της ιδιωτικής ηλεκτροπαραγωγής αλλά και ο σημαίνων ρόλος που αυτή διαδραματίζει στην ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας των καταναλωτών στη χώρα μας αναδείχθηκαν μέσα από την πρόσφατη απεργία της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, επισημαίνουν σε κοινή ανακοίνωσή τους ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «οι ανεξάρτητοι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί φυσικού αερίου και τα εν λειτουργία αιολικά πάρκα, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ανήκει σε ανεξάρτητους παραγωγούς, συνεισέφεραν τα μέγιστα στην προσπάθεια κάλυψης της ζήτησης, στον περιορισμό, κατά το δυνατόν, των οικονομικών επιπτώσεων από την απεργία και στην αποφυγή περισσότερων και πιο εκτεταμένων διακοπών παροχής ρεύματος στους τελικούς καταναλωτές ή ακόμη και ενός black out».

«Απολογιστικά, κατά τη διάρκεια της απεργίας, οι ανεξάρτητοι σταθμοί φυσικού αερίου και οι σταθμοί ΑΠΕ παρήγαγαν περίπου 500.000 MWh και κατάφεραν να ικανοποιήσουν το 34% της ζήτησης, προσφέροντας σταθερότητα στο ηλεκτρικό σύστημα και μειώνοντας την ανάγκη εισαγωγών ακριβής ηλεκτρικής ενέργειας και την κατανάλωση πολύτιμων υδάτινων αποθεμάτων στα μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα της ΔΕΗ».

«Πιστεύουμε ότι οι τελευταίες εξελίξεις στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού δικαιώνουν τις πολυετείς και επίπονες προσπάθειές μας να αποκτήσουν οι ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί σημαντικότερο ρόλο και μεγαλύτερο μερίδιο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την ουσιαστική απελευθέρωσή της. Προσβλέπουμε δε, στην ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή ανεξάρτητων παραγωγών, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην Ευρώπη και στη χώρα μας», καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους οι δυο σύνδεσμοι.

econews

Σχόλια