Φωτοβολταϊκά αγροτών: επιστολή ΠΑΣΕΓΕΣ στον Παπακωνσταντίνου

0
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τον κίνδυνο της πλήρους εκτροπής και ακύρωσης στην πράξη του προγράμματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών από επαγγελματίες αγρότες, επισημαίνει ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, κ. Τζανέτος Καραμίχας, προς τον υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου, και ζητά την άμεση παρέμβασή του προκειμένου να διευθετηθούν δύο κρίσημα ζητήματα.

Το ένα αφορά την χορήγηση τουλάχιστον εξάμηνης παράτασης στις προσφορές σύνδεσης, και το δεύτερο την κατάργηση της υποχρέωσης κατάθεσης από τους επαγγελματίες αγρότες εγγυητικής επιστολής ύψους 15000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, η σχετική επιστολή που έστειλε ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ προς τον υπουργό ΠΕΚΑ και κοινοποίησε στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, της ΔΕΣΜΗΕ και της ΔΕΗ, έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ

Σε συνέχεια της σχετικής αλληλογραφίας της ΠΑΣΕΓΕΣ με το Υπουργείο σας, για την προώθηση του όλου θέματος και προκειμένου να αποφευχθεί η πλήρης εκτροπή και ακύρωση στην πράξη του προγράμματος εγκατάστασης Φ/Β σταθμών από επαγγελματίες αγρότες, κρίνεται αναγκαίο να αντιμετωπιστούν δύο κρίσιμα ζητήματα:

α) Να παραταθεί κατά έξι τουλάχιστον μήνες η χρονική ισχύς των προσφορών σύνδεσης, που έχουν ήδη αποσταλεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ προς τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες αγρότες για εγκατάσταση Φ/Β σταθμών.

β) Να υιοθετηθεί από το ΥΠΕΚΑ η πρόταση της ΠΑΣΕΓΕΣ για την κατάργηση της υποχρέωσης κατάθεσης από τους επαγγελματίες αγρότες εγγυητικής επιστολής ύψους 15000 ευρώ, κατά την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης του Φ/Β σταθμού, στην περίπτωση που αυτός διαθέτει έγκριση χρηματοδοτικής μίσθωσης για την χρηματοδότηση του έργου. Τονίζεται ότι η επιμονή σε αυτή την ακατανόητη και εντελώς γραφειοκρατική διαδικασία, τη στιγμή μάλιστα που η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για επενδυτές που προτίθενται να εγκαταστήσουν σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ μεγάλης ισχύος (μεγαλύτερης του 1 MW) αποτελεί ζήτημα που θέτει ευθέως θέμα άνισης και επαχθούς μεταχείρισης σε βάρος των αγροτών.

Θεωρείται αναγκαία η παρέμβασή σας για την άμεση υιοθέτηση των αναφερομένων ρυθμίσεων. Με τιμή, ο Πρόεδρος, Τζανέτος Καραμίχας.

econews

Σχόλια