Ζάκυνθος: θερινό σχολείο για το θαλάσσιο περιβάλλον

0
58

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Μια πρωτότυπη εκπαιδευτική δράση αναλαμβάνει το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με σκοπό την εξοικείωση σε θέματα της διαχείρισης του μεσογειακού θαλάσσιου περιβάλλοντος, με γνώμονα την προστασία της βιοποικιλότητας και της αειφόρου ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών της επτανησιακής φύσης, το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων διοργανώνει Θερινό Σχολείο στη Ζάκυνθο, με θέμα «Δυναμική και Διαχείριση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος». Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διαρκέσει από τις 18 έως τις 29 Ιουλίου 2011.

Το Θερινό Σχολείο έχει οργανωθεί από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας) και απευθύνεται σε στελέχη, επαγγελματίες και επιστήμονες που ασχολούνται με θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Μέσα στις δύο εβδομάδες διάρκειας του Θερινού Σχολείου, με εξάωρη καθημερινή παρακολούθηση, οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τα ζητήματα των δυναμικών διεργασιών που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο (ωκεανογραφικό) και ατμοσφαιρικό περιβάλλον της Μεσογειακής λεκάνης, καθώς και των βιολογικών τους επιδράσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα θέματα διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου (ιδιαίτερα των παράκτιων περιοχών), με γνώμονα την προστασία της βιοποικιλότητας και της αειφόρου ανάπτυξης. Για αυτό, το Σχολείο αναπτύσσει δύο κύριες κατευθύνσεις ενημέρωσης:

* Δυναμική του Μεσογειακού χώρου (από ωκεανογραφική και ατμοσφαιρική άποψη) και επιδράσεις της στη βιοποικιλότητα και την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

* Μέθοδοι διαχείρισης των ανθρωπογενών επιδράσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον (με έμφαση στις παράκτιες περιοχές).

econews

Σχόλια