Αιολικά πάρκα: ανάκληση «παλαιών» αδειών ισχύος 500 MW

0
7

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Πρώτο βήμα για να ξεκινήσουν ανακλήσεις «παλαιών» επενδυτικών σχεδίων σε αιολικά πάρκα, που είχαν υποβληθεί ακόμη και από το 2002, αποτελεί ο νέος κανονισμός αδειών παραγωγής ΑΠΕ που κατάρτισε η ΡΑΕ.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του energypress.gr, σε πρώτη φάση αναμένεται να ανακληθούν άδειες παραγωγής ισχύος 500 MW σχεδίων που δεν προχώρησαν, είτε επειδή οι επενδυτές τα εγκατέλειψαν, είτε επειδή περίμεναν να «πιάσουν» καλύτερες τιμές οι άδειες για να τις εμπορευτούν.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, ο κάτοχος άδειας παραγωγής οφείλει να προβαίνει αμελλητί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, το αργότερο εντός 30 μηνών από την έκδοση της άδειας παραγωγής. Σε διαφορετική περίπτωση, η άδεια θα ανακαλείται.

Μία από τις κυριότερες αλλαγές που εισάγει ο νέος κανονισμός, αφορά στην «φέρουσα ικανότητα» μίας περιοχής να δεχτεί μονάδες ΑΠΕ. Με το ισχύον καθεστώς, ο χαρακτηρισμός αυτός προκύπτει από τη δυναμικότητα των μονάδων που έχουν λάβει άδεια παραγωγής.

Το αποτέλεσμα είναι ότι επειδή η πλειονότητα των αδειών αυτών, μένουν μόνο στα χαρτιά, ακυρώνονται ή καθυστερούν σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να προχωρήσουν.

Έτσι, με βάση το νέο κανονισμό, για να θεωρηθεί πλέον μια περιοχή ως «κορεσμένη» θα λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των αδειών που έχουν λάβει έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ).

Επίσης, ο κανονισμός δίνει τη δυνατότητα να υλοποιούνται επενδυτικά σχέδια για ΑΠΕ ακόμη και με 100% τραπεζικό δανεισμό ή με χρηματοδότηση από επενδυτικά κεφάλαια.

Όπως όλα δείχνουν η γνωμοδότηση της ΡΑΕ θεωρείται βέβαιον ότι θα υπογραφεί από τον υπουργό Περιβάλλοντος κ. Παπακωνσταντίνου.

Οι βασικές αλλαγές που φέρνει ο νέος κανονισμός είναι μεταξύ άλλων οι εξής:

-Η φέρουσα ικανότητα μιας περιοχής για να δεχθεί σταθμούς ΑΠΕ, δηλαδή το πότε μια περιοχή θεωρείται κορεσμένη ή όχι, καθορίζεται όχι από το πόσες άδειες παραγωγής έχουν εκδοθεί, αλλά και από το πόσα έργα έχουν λάβει έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ). Και αυτό γιατί ως γνωστόν, πολλές από τις άδειες παραγωγής, ουδέποτε υλοποιούνται.

Δηλαδή, αφού θα έχει δοθεί άδεια παραγωγής, θα εξετάζεται η φέρουσα ικανότητα της περιοχής κατά το στάδιο χορήγησης της ΕΠΟ. Αν υπάρχει υπέρβαση, το έργο δεν θα λαμβάνει ΕΠΟ και, επομένως, η άδεια παραγωγής θα ανακαλείται.

-Εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για βιομάζα, σταθμούς συμπαραγωγής, ηλιοθερμικούς σταθμούς και αφαλάτωση, καθώς επίσης για άδειες ΑΠΕ σε μη διασυνδεδεμένα νησιά.

-Αποσαφηνίζεται η έννοια του κορεσμού για τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ. Διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος θεωρείται η δυνατότητα που έχει το υφιστάμενο δίκτυο σε συνδυασμό με τα προγραμματισμένα έργα επέκτασής του.

-Η άδεια παραγωγής ανακαλείται με απόφαση της ΡΑΕ σε κάθε περίπτωση παραβίασης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων της.

Επίσης, ανακαλείται αν διαπιστωθεί ότι ο αδειούχος «δεν προέβη αμελλητί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης του έργου» και σε κάθε περίπτωση εντός του χρονικού διαστήματος των 30 μηνών που προβλέπει ο νόμος.

 

 

econews

Σχόλια