Ημερίδα με θέμα «Γεωργία και Βιοποικιλότητα» στα Χανιά

0
12

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Ημερίδα με θέμα «Γεωργία και Βιοποικιλότητα» διοργανώνει η Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) την Παρασκευή 24 Ιουνίου (9 π.μ. – 2 μ.μ.), στο Συνεδριακό Κέντρο του Ινστιτούτου (αίθουσα “Αριστοτέλης”), στο πλαίσιο του έργου «REVERSE – Περιφερειακές Ανταλλαγές και Χάραξη Πολιτικής για την Προστασία και Ανάδειξη της Βιοποικιλότητας στην Ευρώπη».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση θα υπάρχουν παρουσιάσεις τόσο για το θέμα της «αγρο-βιοποικιλότητας», όσο και για το θέμα της επίδρασης των πρακτικών της γεωργίας στην «άγρια» βιοποικιλότητα.

Όσον αφορά το πρώτο θέμα, οι εισηγήσεις αφορούν στην υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα και στις δυνατότητες για τη διατήρηση και αξιοποίηση των ντόπιων ποικιλιών και θα γίνουν από δημόσιους φορείς και ερευνητικά κέντρα, από δίκτυα διατηρητών και παραγωγών, ΜΚΟ  της Κρήτης και της Ελλάδας γενικότερα.

Για το δεύτερο θέμα, θα γίνουν εισηγήσεις για τη δυνατότητα προστασίας και διαχείρισης των αιωνόβιων ελαιώνων ως Αγροκτήματα Υψηλής Φυσικής Αξίας καθώς και παρουσίαση για την οικολογική διαχείριση οπωρώνων.

Επίσης, θα παρουσιασθούν οι ορθές πρακτικές σχετικά με το θέμα, όπως εφαρμόζονται σε διάφορες Περιφέρειες της Ευρώπης και έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο του έργου REVERSE.

Το πρόγραμμα REVERSE ξεκίνησε την 1 Ιανουαρίου 2010 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 14 εταίροι από 7 ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Εσθονία, Σλοβακία, Γερμανία, Ελλάδα), μεταξύ των οποίων και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.).

Το γενικό συντονισμό του προγράμματος έχει η Περιφέρεια της Aquitaine της Γαλλίας.

Στόχος του προγράμματος REVERSE είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών πολιτικών και ειδικότερα αυτών που σχετίζονται με τη γεωργία, τον τουρισμό και τη χωροταξία, για τη διατήρηση και την ανάδειξη της βιοποικιλότητας.

Η ημερίδα θα είναι ανοικτή στο κοινό.

 

 

 

Πηγή Χανιώτικα Νέα

 

econews

Σχόλια