Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: 1ο Συνέδριο «Στηρίζω» στις 28 Ιουνίου

0
20

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Capital Link συνεχίζοντας την παράδοση 15 ετών με την επιτυχή διεξαγωγή μιας σειράς επιχειρηματικών και επενδυτικών Συνεδρίων σε Αθήνα, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, διοργανώνει το 1ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «ΣΤΗΡΙΖΩ» με θέμα « H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011,  στο ξενοδοχείο  DIVANI CARAVEL.

To Συνέδριο σκοπό έχει να ενδυναμώσει τη δραστηριοποίηση της Capital Link στο χώρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και την ιστοσελίδα www.csringreece.gr , η οποία σκοπό έχει να αποτελέσει αληθινή Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ του Επιχειρηματικού κόσμου και της Κοινωνίας.

Για τον λόγο αυτό στο Συνέδριο διδεται κυρίως έμφαση στο ρόλο και την αλληλεπίδραση μεταξύ κυβερνητικών παραγόντων, εταιριών και ΜΚΟ στον τομέα της ΕΚΕ. Θα συζητηθούν τα πιο πρόσφατα κρίσιμα θέματα, οι τάσεις καθώς και οι εξελίξεις σημαντικών δραστηριοτήτων στο χώρο της ΕΚΕ, υποδεικνύοντας τις καλύτερες πρακτικές κοινωνικής υπευθυνότητας ανά κλάδο και παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι ΜΚΟ και οι φορείς αλληλεπιδρούν με τον επιχειρησιακό κόσμο με στόχο να χρηματοδοτήσουν τα προγράμματά τους. Το Συνέδριο ολοκληρώνεται με ομιλία που αφορά στο ρόλο της Κοινωνίας τον Πολιτών και τη σχέση με τις επιχειρήσεις.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου και με στόχο την δικτύωση και επαφή των στελεχών των εταιριών με δράση ΕΚΕ και των στελεχών των φορέων της Κοινωνίας, για πρώτη φορά θα υπάρχει ειδικός χώρος όπου μεγάλος αριθμός φορέων θα εκπροσωπούνται με τα στελέχη τους και το επικοινωνιακό υλικό τους.

Κεντρικοί ομιλητές στο Συνέδριο θα είναι : η κυρία Ρόδη Κράτσα, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο κ. Michel Doucin, Πρέσβης του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών με αρμοδιότητα τη Βιοηθική και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

econews

Σχόλια