Ανταποδοτική Ανακύκλωση: 105 χιλ. τόνοι συσκευασιών το 2010

0
23

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Ανταποδοτική Ανακύκλωση ανακοίνωσε τα ετήσια αποτελέσματα του 2010 των προγραμμάτων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Υλικών Συσκευασίας, που υλοποιεί σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Συνολικά συλλέχθηκαν 105.234 τόνοι συσκευασιών το 2010, ποσότητα κατά 75,64% μεγαλύτερη από το 2009.

Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία που παρουσίασε η Ανταποδοτική Ανακύκλωση συνέβαλλε στην συλλογή 105.234,793 τόνων συσκευασιών το 2010 έναντι 412.783 της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και τα συνολικά έσοδα από την έναρξη λειτουργίας ανήλθαν σε 3,699 εκατ. ευρώ έναντι 221,843 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης οι στόχοι ανακύκλωσης επιτεύχθηκαν κι αυτό την καθιστά το μοναδικό Εθνικό Συλλογικό Σύστημα που πέτυχε αύξηση των ποσοτήτων συλλεγμένων συσκευασιών το 2010 σε σχέση με το 2009.

Η Ανταποδοτική Ανακύκλωση είναι ο εθνικός φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχει εγκριθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος, ως Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών, με σκοπό την οργάνωση, την ανάπτυξη και την προώθηση της ανακύκλωσης συσκευασιών σε όλη τη χώρα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, στη χώρα μας υπάρχουν δύο εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Ανακύκλωσης Συσκευασιών: Η Ανταποδοτική Ανακύκλωση, με τα “σπιτάκια ανακύκλωσης” και έτος έναρξης λειτουργίας μόλις το 2008 και η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), με τους μπλε κάδους και έτος έναρξης λειτουργίας το 2003.

«Είναι σαφές ότι η Ανταποδοτική Ανακύκλωση προχωρά αποδοτικά την ανακύκλωση συσκευασιών σε όλη τη χώρα και ανταποδίδει στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Για αυτό και οι πολίτες αγκαλιάζουν τις προσπάθειές της, ανεβάζοντάς την στην κορυφή. Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης η Ανταποδοτική Ανακύκλωση θα συνεχίσει να τιμά στο ακέραιο αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης», καταλήγει η ανακοίνωση.

econews

Σχόλια