Η ΕΕ απειλεί 13 κράτη – μέλη με προσφυγές για περιβαλλοντικές παραβάσεις

0
6

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε προθεσμία δύο μηνών σε 13 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για να μεταφέρουν στο Δίκαιο της χώρας τους, τους κανόνες της ΕΕ που αφορούν τις κυρώσεις κατά περιβαλλοντικών αδικημάτων, όπως η θαλάσσια ρύπανση.

Σύφμωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», η οδηγία σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος (2008/99/ΕΚ) μέσω του ποινικού δικαίου, έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό Δίκαιο των κρατών-μελών μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου 2010.

Μέχρι τώρα 10 χώρες (Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, και Σλοβενία) δεν το έχουν πράξει.

Οχτώ κράτη- μέλη (Δημοκρατία της Τσεχίας, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, και Σλοβακία) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τους χωριστούς κανόνες, που αφορούν στη ρύπανση από τα πλοία.

Αυτή η οδηγία (2009/123/ΕΚ) έπρεπε να είχε εφαρμοστεί μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2010.

Μέσα σε δύο μήνες αν τα κράτη-μέλη δεν κοινοποιήσουν στην Επιτροπή, τα εκτελεστικά μέτρα που έλαβαν, τότε υπάρχει πιθανότητα να παραμπεμφθούν οι υποθέσεις αυτές στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

 

econews

Σχόλια