ΡΑΕ: ελαστικότερες εγγυήσεις για τους προμηθευτές ρεύματος

0
18

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Ελαστικότερες πρόκειται να γίνουν οι εγγυητικές επιστολές που θα υποχρεούνται να προσκομίζουν στο ΔΕΣΜΗΕ οι συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρισμού, προκειμένου να καλύπτουν με αυτές τυχόν ανεξόφλητες συνναλαγές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του energypress.gr, τα ποσά που καλούνται να καταθέσουν σήμερα ως εγγύηση οι εταιρείες είναι πολύ μεγάλα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να τα προσκομίσουν και επομένως ο ΔΕΣΜΗΕ να λειτουργεί στην ουσία χωρίς κάλυψη.

Το εν λόγω πρόβλημα έχει επισημανθεί από τη ΡΑΕ και από το ΔΕΣΜΗΕ.

Ο ΔΕΣΜΗΕ έθεσε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νέας μεθοδολογίας υπολογισμού των εγγυητικών επιστολών.

Το εν λόγω σχέδιο,  πρόκειται να συζητηθεί σήμερα σε ειδική ημερίδα που διοργανώνει η ΡΑΕ, γι’ αυτόν ακριβώς το σκοπό, περιορίζει το ποσό που απαιτείται να προσκομίσει ως εγγύηση ένας προμηθευτής, από 180 ημέρες, σε 60 ημέρες (εφόσον τιμολογείται μηνιαία), και σε 14 ημέρες (αν τιμολογείται εβδομαδιαία).

Ακόμη, με τη νέα μεθοδολογία εφαρμόζονται συντελεστές προσαρμογής που λαμβάνουν υπόψη και το ιστορικό συναλλαγών, αλλά και τα πιστωτικά χαρακτηριστικά της κάθε εταιρείας.

Στην ημερίδα με τίτλο «Αλγόριθμος Υπολογισμού Ύψους Εγγυήσεων», θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί η μεθοδολογία, η οποία και θα αποτελέσει απόφαση της Αρχής και θα είναι δεσμευτική για όλους.

Σημειώνεται ότι το σημερινό καθεστώς του κώδικα διαχείρισης συστήματος και συναλλαγών, προβλέπει ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά υποχρεούνται να προσκομίζουν εγγυητικές επιστολές που να καλύπτουν σε αξία συναλλαγές 6μήνου (180 ημερών).

 

econews

Σχόλια