Κυνοδρομίες: επιστολή αντίδρασης από τη Μιλένα Αποστολάκη

0
14

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Επιστολή αντίδρασης έστειλε η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μιλένα Αποστολάκη, στον πρόεδρο του ΟΠΑΠ, Γιάννη Σπανουδάκη, σχετικά με την ένταξη κυνοδρομιών στα παιχνίδια του οργανισμού.

Πιο συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει στην επιστολή της η κα. Αποστολάκη:

«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην προσπάθειά του για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των ζώων παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 30/3/2011 το Σχέδιο Νόμου «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», το οποίο εγκρίθηκε και αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση στον ιστότοπο της Ανοικτής Διακυβέρνησης (www.opengov.gr).

Κάθε σύγχρονη και πολιτισμένη κοινωνία οφείλει να έχει ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των ζώων, το οποίο θα διασφαλίζει την καλή μεταχείριση και διαβίωσή τους. Οφείλει επίσης το σύνολο των δημοσίων πολιτικών της να προωθεί δράσεις και πρωτοβουλίες που διαπαιδαγωγούν τους πολίτες σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά. Όπως γνωρίζετε, από τη δεκαετία του ’80 οι περιβαλλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνουν μέτρα για τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων.

Η Ελλάδα κύρωσε με το Ν. 2017/1992 την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Η ανάγκη καλής μεταχείρισης των ζώων που αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτυπώθηκε με τον πιο επίσημο τρόπο το 1999 με την προσάρτηση στη Συνθήκη του Άμστερνταμ του πρωτοκόλλου, για την καλή διαβίωση των ζώων. Η αναθεώρηση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των ζώων, με το νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση προβλέπει την απαγόρευση της εκμετάλλευσης ή της χρησιμοποίησης των ζώων με κερδοσκοπικό σκοπό.

Είμαι βέβαιη πως θα συμφωνήσετε, ότι ο βαθμός κοινωνικής οργάνωσης, δηλαδή το πόσο σύγχρονη πολιτισμένη και κατ’ επέκταση υπεύθυνη είναι μια κοινωνία αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα ζώα, τα οποία μάλιστα σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την καλή διαβίωσή τους αναγνωρίζονται ως όντα που χρήζουν προστασίας. Η απόφαση του ΟΠΑΠ να εντάξει στην κατηγορία των παιχνιδιών στοιχηματικού περιεχομένου τις κυνοδρομίες των “greyhounds” αντιβαίνει στο διαμορφούμενο πλαίσιο αντιμετώπισης και προστασίας των ζώων, δεν προάγει μια υγιή σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τα ζώα και γενικότερα δεν συνάδει με τους επιδιωκόμενους από την πολιτεία στόχους, στο πλαίσιο της πολιτικής της για τα ζώα.

Για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της κοινωνικής και εταιρικής σας ευθύνης σας παρακαλώ να επανεξετάσετε την ένταξη των κυνοδρομιών στα παιχνίδια στοιχηματικού χαρακτήρα του Ομίλου και να τις αποσύρετε από τη λίστα των παιχνιδιών σας. Με την απόφασή σας αυτή θα έχετε συμβάλει με έναν ηχηρό τρόπο στους στόχους της πολιτείας στο ζήτημα της προστασίας των ζώων, με τους οποίους είμαι βέβαιη ότι συμφωνείτε.»

econews

Σχόλια