Μεταλλαγμένα: δημόσια διαβούλευση για σήμανση στα ζωικά προϊόντα

0
24

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το πρότυπο Agro 7, το οποίο θα παρέχει το προαιρετικό κρατικό σήμα είναι ήδη έτοιμο και έχει τεθεί προς δημόσια κρίση, η οποία θα διαρκέσει 2 μήνες.

Μετά το πέρας των 2 μηνών, θα γίνει η επεξεργασία των αποτελεσμάτων και το πρότυπο Agro 7 θα οριστικοποιηθεί στην τελική του μορφή και θα τεθεί στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενης επιχείρησης που επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει.

Η δράση της Greenpeace

Η Greenpeace συμμετείχε στην Τεχνική Επιτροπή που συστάθηκε για να σχεδιαστεί το πρότυπο.  Η οργάνωση έχει ήδη καταθέσει τις προτάσεις της ώστε να έχει η χώρα μας επιτέλους μια σωστή και αξιόπιστη, προαιρετική κρατική σήμανση για ζωικά προϊόντα χωρίς χρήση μεταλλαγμένων κατά τη διαδικασία παραγωγής τους.

Ύστερα από 14 χρόνια δράσης ενάντια στα μεταλλαγμένα και πολλές εκδόσεις του Οδηγού Καταναλωτών, η Greenpeace κατάφερε, πάντα με τη βοήθεια του κόσμου, να καθαρίσει τα χωράφια της χώρας από μεταλλαγμένους σπόρους και τα προϊόντα από μεταλλαγμένα συστατικά. Τα τελευταία χρόνια επικεντρώθηκε στη δημιουργία κρατικού σήματος  για μεταλλαγμένα και στα ζωικά προϊόντα.

Πόσο κοντά είμαστε;

Η Greenpeace αναμένει η διαμόρφωση του προτύπου, μετά και τη δημόσια κρίση, να διασφαλίζει την εφαρμογή ενός αξιόπιστου συστήματος προαιρετικής κρατικής σήμανσης για μη μεταλλαγμένα στις συσκευασίες των ζωικών προϊόντων.

*φωτογραφία Greenpeace

econews

Σχόλια