Νοθεία καυσίμων: 1 δισ. ευρώ το κόστος για το Δημόσιο λέει ο Μανιάτης

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Απαντώντας, σήμερα, στη Βουλή, σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του ΛΑΟΣ κ. Α. Κολοκοτρώνη, σχετικά με τα κυκλώματα νοθείας καυσίμων, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, μεταξύ άλλων ανέφερε τα ακόλουθα:

«Είναι βέβαιο ότι η Λερναία Ύδρα του λαθρεμπορίου των καυσίμων δεν είναι εύκολο να καταπολεμηθεί. Υπάρχουν εκτιμήσεις που ανεβάζουν το ύψος των απωλειών του Δημοσίου σε ποσά της τάξης του 1 δισ. ευρώ και παρά τις συνεχείς προσπάθειες της Κυβέρνησης, είναι βέβαιο ότι κανένας μας δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος.

Ο αγώνας πρέπει να είναι συνεχής, σκληρός και ανελέητος. Γιατί αντίστοιχα πολύ ισχυρά και σκληρά είναι και τα οικονομικά συμφέροντα που επωφελούνται. Στο ΥΠΕΚΑ έχουν συσταθεί τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) τα οποία δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με έργο τη διενέργεια ελέγχων επιτόπου σε εγκαταστάσεις  πετρελαιοειδών προϊόντων, δηλ. πρατήρια και εταιρείες εμπορίας, με χρήση ειδικά εξοπλισμένων οχημάτων.

Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις περί  μη κανονικότητας του τύπου και της ποιότητας των προϊόντων, τα δείγματα αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους για τον επίσημο φυσικοχημικό έλεγχο και αν επιβεβαιωθεί η μη κανονικότητα των καυσίμων,  επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις.

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται αποστέλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για είσπραξη. Προκειμένου να γίνει αποδεκτή για συζήτηση οποιαδήποτε σχετική προσφυγή ενδιαφερομένου, απαιτείται η προκαταβολή του 20% του προστίμου, ενώ σε περιπτώσεις φορολογικών παραβάσεων, η προκαταβολή αυτή φθάνει το 50% του προστίμου.

Με δική μας Υπουργική Απόφαση, αυστηροποιήθηκε πρόσφατα το θεσμικό πλαίσιο για την αποτελεσματικότερη προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος σε περιπτώσεις παραβάσεων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υποτροπών.Προσδιορίστηκαν ανά κατηγορία τα όρια των προστίμων, που φθάνουν έως και το ενάμισι εκατομμύριο (1.500.000) ευρώ. Προβλέπεται επίσης η σφράγιση εγκατάστασης για χρονικό διάστημα έως και έξι μήνες, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης, καθώς και το βαθμό υπαιτιότητας του παραβάτη.

Πριν λίγες μέρες μάλιστα, σε εφαρμογή αυτής της Υπουργικής Απόφασης, προχωρήσαμε στη σφράγιση των εγκαταστάσεων πρατηρίου που επανειλημμένα είχε διαπιστωθεί η παραβατικότητα της λειτουργίας του. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τα ΚΕΔΑΚ το έτος 2009 ήταν της τάξεως του €1.000.000, το 2010 ήταν €1.600.000 και μέχρι τώρα, το 2011 είναι πάνω από € 600.000.

Η αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στον τομέα των καυσίμων αποτελεί και για το ΣΔΟΕ στόχο πρώτης προτεραιότητας. Ο έλεγχος φαινομένων λαθρεμπορίας και κερδοσκοπίας από καταδολίευση αντλιών συνίσταται, πέραν του συνηθισμένου τρόπου ελέγχου των παρεχομένων ποσοτήτων μέσω λιτρομέτρων, επίσης στο άνοιγμα του σώματος των αντλιών και τον ενδελεχή έλεγχο των εξαρτημάτων και καλωδιώσεων εντός του σώματος, για εντοπισμό παρεμβατικών ηλεκτρονικών μηχανισμών.

Εάν κατά τον έλεγχο εντοπισθούν παρεμβατικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί, ο παραβάτης τιμωρείται σωρευτικά με διοικητικό πρόστιμο, με ποινικές κυρώσεις, ή/και με οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας:

1.Διοικητικό πρόστιμο. Το πρόστιμο αυτό είναι μεγαλύτερο από 30.000 ευρώ ανά επηρεαζόμενη αντλία. Τα ελεγκτικά όργανα κατάσχουν τον παράνομο μηχανισμό και σφραγίζουν τις αντλίες.

2.Ποινικές κυρώσεις. Η υπόθεση αποστέλλεται στον Εισαγγελέα.

3.Οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης.

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στα αποτελέσματα των ελέγχων των κλιμακίων της Υπηρεσίας Μετρολογίας του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που διενεργήθηκαν μέσα στο 2011.

Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν 677 αντλίες σε σύνολο 141 πρατηρίων υγρών καυσίμων. Βρέθηκαν 11 πρατήρια με 30 καταδολιευμένες αντλίες εκ των οποίων στα 7 αφαιρέθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας.

Αναφορικά με τους τελωνειακούς ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών από 1/1/2010 έως 20/4/2011 στον τομέα των ενεργειακών προϊόντων πραγματοποιήθηκαν 8365 έλεγχοι, βρέθηκαν 1023 παραβάτες και βεβαιώθηκαν 6805 φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.

Επιπροσθέτως, υλοποιήθηκαν στην παραμεθόριο με τη Βουλγαρία δύο επιχειρησιακά σχέδια ελέγχου φορτηγών αυτοκινήτων και ΙΧ από και προς τη Βουλγαρία. Ελέγχθηκαν 64 φορτηγά και 25 ΙΧ. Οι αιφνίδιοι έλεγχοι ασφαλώς συνεχίζουν να πραγματοποιούνται σε 24 ωρη βάση».

econews, ΥΠΕΚΑ

Σχόλια