Υδροηλεκτρικά: προσφυγή ΕΣΜΥΕ στο ΣτΕ για τα κριτήρια χωροθέτησης

0
14

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στο ΣΤΕ προσέφυγε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) κατά της «αντιαναπτυξιακής, αντιεπιστημονικής και αντίθετης με την προστασία του περιβάλλοντος Υπουργικής Απόφασης της Υπουργού ΠΕΚΑ Κας Μπιρμπίλη για τα επιπλέον κριτήρια χωροθέτησης των Μικρών Υδροηλεκτρικών».

Ο ΕΣΜΥΕ επισημαίνει τα εξής:

Η Υπουργική απόφαση με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Συμπλήρωση και εξειδίκευση τεχνικών και λοιπών λεπτομερειών για την χωροθέτηση των ΜΥΗΕ….» τροποποιεί το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ ,όσον αφορά τα ΜΥΗΕ (χωρίς να έχει παρέλθει 5ετία και χωρίς έγκριση της στρατηγικής περιβαλλοντικής του μελέτης , όπως απαιτεί το ίδιο για να τροποποιηθεί) και εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση της εξουσιοδότησης που δόθηκε από τον Ν. 3851/10 για έκδοση Υπουργικής απόφασης που θα εξειδίκευε και θα συμπλήρωνε λεπτομέρειες ( και όχι πλήρη τροποποίηση και κατάργηση των κριτηρίων ) στην χωροθέτηση τους.

Καταργεί 50 ώριμα έργα ΜΥΗΕ και ακυρώνει την ενεργειακή εκμετάλλευση των μικρών υδατορευμάτων για την παραγωγή πράσινης ενέργειας ( περί τα 500 MW, το ένα τρίτο του συνόλου του μικροϋδροδυναμικού της χώρας ) χωρίς καμιά επιστημονική τεκμηρίωση και αντίθετα με την Διεθνή και Ευρωπαϊκή εμπειρία. Το σχέδιο της Υ.Α. κατακρίθηκε σχεδόν καθολικά από την Δημόσια Διαβούλευση του Αυγούστου του 2010 από επιστήμονες, οργανώσεις, ινστιντούτα, μελετητές, επενδυτές κλπ.

Σε μια στιγμή που η ανάγκη της πράσινης ανάπτυξης δεν είναι μόνο μέσον προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και βασικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας η σημερινή ηγεσία του ΥΠΕΚΑ ακυρώνει επενδύσεις, στοχοποιεί τα ΜΥΗΕ, μια βασική ΑΠΕ που με το 14% της ισχύος στο σημερινό ενεργειακό μείγμα ΑΠΕ παράγει το 25% της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ στην χώρα μας, που παράγει την φθηνότερη ενέργεια από όλες τις ΑΠΕ, που σταθεροποιεί το δίκτυο του ΔΕΣΜΗΕ, που έχει την μεγαλύτερη εγχώρια προστιθέμενη αξία από όλες τις βασικές ΑΠΕ, που υλοποιείται, στην πλειονότητα, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως της Περιφέρειας, που έχει με το ανταποδοτικό όφελος συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη των κατοίκων και των Δήμων ορεινών και ημιορεινών περιοχών της χώρας.

Ο ΕΣΜΥΕ θα συνεχίσει με επιμονή και υπομονή να επιδιώκει την κατάργηση της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, θα επιδιώκει συνεχώς την επιστημονική αντιμετώπιση των ΜΥΗΕ από την Πολιτεία , κάνει έκκληση στην επιστημονική κοινότητα και γενικά στην κοινωνία να αντισταθεί σε ακραίες και αυθαίρετες πολιτικές που βλάπτουν την πράσινη ανάπτυξη και τους Εθνικούς στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να απαιτήσει να σταματήσουν τα προσκόμματα στην ανάπτυξη των ΜΥΗΕ. Τα ΜΥΗΕ παρά την εγκατάλειψη τους από το ΥΠΕΚΑ ( έχουν εκδοθεί μόλις 2 άδειες εγκατάστασης από το ΥΠΕΚΑ για νέα ΜΥΗΕ τα τελευταία 3,5 χρόνια) έχουν την δυναμική να υπερκαλύψουν τους ενδεικτικούς στόχους για το 2014 και να ενταχθούν στο ενεργειακό μείγμα με 1000 MW ως το 2020 προς όφελος της πράσινης ανάπτυξης και της οικονομίας της χώρας μας. Αρκεί να επιλυθούν θεσμικά ζητήματα που αντιστρατεύονται την ανάπτυξη τους.

econews

Σχόλια