Ειδικό τέλος ρύπανσης στα βαρέα φορτηγά αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

0
62

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Η αναθεώρηση των κανόνων για τις οδικές μεταφορές «Ευρωβινέτα» θα οδηγήσει στην επιπρόσθετη χρέωση των οδικών μεταφορέων για την ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορρύπανση που προκαλούν, πέραν της τιμής που πληρώνουν για τη χρήση των αυτοκινητοδρόμων.

Το κείμενο που ενέκρινε το ΕΚ, διασφαλίζει ότι τα έσοδα από αυτήν την επιπλέον χρέωση θα χρησιμοποιηθούν για την μελλοντική χρηματοδότηση των συστημάτων μεταφορών προκειμένου αυτά να καταστούν πιο αποδοτικά και λιγότερο ρυπογόνα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που προηγήθηκε, ο Βέλγος εισηγητής, Said El Khadraoui (Σοσιαλιστές), τόνισε ότι ο συμβιβασμός που επετεύχθη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την πολιτική μεταφορών της επόμενης δεκαετίας «παρέχοντας στα κράτη μέλη, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν τα εξωτερικά κόστη  και να κάνουν καλύτερη χρήση ενός ευρέος φάσματος μεταβλητών διοδίων προκειμένου να βελτιώσουν την κινητικότητα».

Ένα ποσό της τάξεως των 3 – 4 λεπτών (ανά όχημα ανά χιλιόμετρο) μπορεί να προστεθεί στο κόστος χρήσης των υποδομών για την κάλυψη του εξωτερικού κόστους που προκαλείται από τις οδικές μεταφορές, ξεκινώντας από την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση.

Η οδηγία θα καλύπτει πέρα από τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (TEN-T) και τους αυτοκινητόδρομους και θα εφαρμόζεται για οχήματα άνω των 3,5 τόνων. Εάν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να υιοθετήσει εξαιρέσεις για οχήματα έως 12 τόνων θα πρέπει να γνωστοποιήσει τους λόγους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να διαθέτουν το 15% των εσόδων που προκύπτουν από τα τέλη εξωτερικού κόστους και υποδομής για την οικονομική ενίσχυση έργων που ανήκουν στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών.

 

Σε ότι αφορά το υπόλοιπο μέρος των εσόδων, αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων μεταφοράς. Προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια, οι ευρωβουλευτές προσέθεσαν την υποχρέωση για τα κράτη μέλη να υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή, σε τακτική βάση, για τις τιμές που εφαρμόζουν και τη χρήση των τελών.

Προώθηση της ανανέωσης του στόλου

Τα φορτηγά που διαθέτουν τους λιγότερο ρυπογόνους κινητήρες, με πρότυπο εκπομπών EURO V, θα απαλλάσσονται από το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έως την 1η Ιανουαρίου 2014, και αυτά με πρότυπο εκπομπών EURO VI θα απαλλάσσονται έως την 1η Ιανουαρίου 2018. Σε ευαίσθητες και ορεινές περιοχές, μπορεί να ισχύσει μια αύξηση του εξωτερικού κόστους έως και 25% για τις πλέον ρυπογόνους κατηγορίες (EURO 0 έως II), η οποία θα επεκταθεί από την 1η Ιανουαρίου 2015 και στην κατηγορία εκπομπών Euro III.

Αποφυγή της κυκλοφοριακής συμφόρησης

Για να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας, το ποσοστό διαφοροποίησης των τελών μπορεί να φθάσει έως και το 175% σε περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι οποίες εφαρμόζουν υψηλότερες τιμές για τις πέντε ώρες αιχμής και χαμηλότερες για τον υπόλοιπο χρόνο. Προκειμένου να μπορούν οι εταιρείες μεταφορών να υπολογίζουν το κόστος και να προσαρμόζουν τον προγραμματισμό των ταξιδιών τους, η Επιτροπή θα παρέχει μια λίστα με τις τιμές και τα ωράρια που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ.

Προκειμένου να εφαρμοστούν οι νέοι αυτοί κανόνες για την «Ευρωβινιέτα», θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση με το Συμβούλιο και θα πρέπει ακόμη να εγκριθεί επισήμως από όλα τα κράτη μέλη.

 

Πηγή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

econews

Σχόλια