ΡΑΕ: Βασικές αρχές για την τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος

0
5

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Η ΡΑΕ μεταξύ των αρχών για την τιμολόγηση του ρεύματος που επιβάλει είναι, εκπτώσεις στα τιμολόγια για τους καταναλωτές που πληρώνουν με πάγια τραπεζική εντολή, για εκείνους που περιορίζουν την κατανάλωση κατά τις ώρες αιχμής, διαφάνεια στις χρεώσεις του ηλεκτρικού και παρουσίασή τους με απλό τρόπο, ώστε να μπορεί να επιλέξει κάποιος μεταξύ διαφορετικών προσφορών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ναυτεμπορική», οι αρχές που θέτει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για την τιμολόγηση του ηλεκτρικού περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων:

– Τα τιμολόγια να αντανακλούν το πραγματικό κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, δηλ. πρέπει να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, το κόστος της δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης Πελατών (π.χ. το κόστος των υπηρεσιών έκδοσης και είσπραξης τιμολογίων, χρηματοοικονομικές δαπάνες από καθυστερήσεις πληρωμών, λειτουργία εμπορικών γραφείων του Προμηθευτή, παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης προς τον πελάτη, αποσβέσεις σχετικών επενδύσεων, κλπ.) και ένα εύλογο κέρδος.

– Τα τιμολόγια να μη δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ καταναλωτών της ίδιας κατηγορίας και με ανάλογα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά.

– Τα τιμολόγια να μη στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και ιδίως να μη δρουν αποτρεπτικά όσον αφορά την είσοδο νέων παικτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

– Να εμφανίζεται στα τιμολόγια με τρόπο διαφανή και διακριτό, η επίπτωση που τυχόν έχει στις τιμές των δραστηριοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας η εφαρμογή κοινωνικών ή και περιβαλλοντικών πολιτικών, όπως αυτές αντανακλώνται ιδίως στις χρεώσεις για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ.

– Να εμφανίζονται με απλότητα και διαφάνεια οι χρεώσεις, ώστε οι καταναλωτές να επιλέγουν μεταξύ εναλλακτικών τιμολογίων με διαφορετικά χαρακτηριστικά και να καλύπτουν τις ανάγκες τους με τον πιο οικονομικό τρόπο.

– Οποιοσδήποτε μηχανισμός αναπροσαρμογής των τιμολογίων πρέπει να είναι διαφανής και γνωστός στον Πελάτη εκ των προτέρων και να αποφεύγει την υπερβολική μεταβλητότητα ως προς το ύψος της κατανάλωσης

– Η χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στους Πελάτες πρέπει να παρέχει επαρκή κίνητρα για την ορθολογική χρήση της ενέργειας και την εξομάλυνση των διακυμάνσεων του φορτίου.

Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν να προσφέρονται διαφορετικά τιμολόγια για τις διάφορες ώρες ενός 24ώρου, καθώς και διαφοροποίηση μεταξύ των εργάσιμων ή μη ημερών, καθώς και μεταξύ των εποχών του έτους (εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλοι μετρητές). Έτσι θα επιβαρύνονται οι πελάτες που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση τις ώρες αιχμής από ότι τις νυχτερινές ώρες και αντίστροφα.

– Η περίοδος τιμολόγησης, ιδίως σε ότι αφορά σταθερά πακέτα χρεώσεων που καλύπτουν συγκεκριμένη χρονική περίοδο με μέγιστο όριο κατανάλωσης, θα πρέπει να συνάδει με τις περιόδους καταμέτρησης της κατανάλωσης, ώστε να είναι δυνατή η περιοδική εκκαθάριση των χρεώσεων βάσει πραγματικών μετρήσεων.

– «Σε περίπτωση που ο Πελάτης πληρώνει συχνά (π.χ. μηνιαία) και εγκαίρως (π.χ. με πάγια εντολή), ο Προμηθευτής αποφεύγει το επιπλέον χρηματοοικονομικό κόστος κάλυψης του χρέους του Πελάτη. Το όφελος μπορεί να μετακυλιστεί στον Πελάτη, υπό τη μορφή μιας μικρής έκπτωσης», αναφέρει ακόμη η ΡΑΕ.

 

econews

Σχόλια