Ανακύκλωση: 1.407 τόνους υλικών ανέκτησε το ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης το 2010

0
107

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Ένα χρόνο λειτουργίας συμπληρώνει τον Ιούνιο το Κέντρο Λειτουργίας Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Αλεξανδρούπολης, το οποίο είναι το κυριότερο τμήμα του συστήματος ανακύκλωσης συσκευασιών με μπλε κάδους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης της Ανακύκλωσης, μέχρι το τέλος του 2010 ανακτήθηκαν από το Κέντρο 1.407 τόνοι υλικών.

Στο τέλος του 2010 το έργο του ΚΔΑΥ εξυπηρετούσε 100.273 κατοίκους.

Αναπτύχθηκαν 1.405 μπλε κάδοι και η αποκομιδή τους εκτελείται από τέσσερα (4) οχήματα.

econews

Σχόλια