Υδρογονάνθρακες: τι προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ

0
116

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ για την έρευνα υδρογοναθράκων στη χώρα μας είναι έτοιμο σε όλες του τις λεπτομέρειες και αναμένει τη «σειρά» για να περάσει από το υπουργικό συμβούλιο και να πάει στη συνέχεια στη Βουλή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του energypress.gr, με το εν λόγω σχέδιο νόμου δημιουργείται ο κρατικός φορέας που θα διαχειρίζεται στο εξής τα θέματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενώ ταυτόχρονα εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο για τέτοιου είδους δραστηριότητες, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για να μπούν και πάλι ερευνητικά γεωτρύπανα μετά από απόλυτη απραξία 15 τουλάχιστον χρόνων.

Την ίδια στιγμή, ανεξάρτητα από τη διαδικασία ψήφισης του νομοσχεδίου, ετοιμάζεται ο πρώτος διαγωνισμός για την πραγματοποίηση σεισμικών ερευνών μη αποκλειστικής χρήσης από εξειδικευμένες εταιρείες, στη Νοτιοδυτική Ελλάδα, προκειμένου τα στοιχεία που θα αντληθούν, να πουληθούν στις εταιρείες που ενδιαφέρονται για ερευνητικές γεωτρήσεις.

Το υπουργείο ανακοίνωσε τη σύσταση της σχετικής επιτροπής, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση η προκήρυξη του διαγωνισμού.

Με τα στοιχεία που θα προκύψουν, μαζί με τις προηγηθείσες έρευνες θα καταστεί δυνατό σε χρονικό ορίζοντα 12 μηνών να προκηρυχθεί νέος γύρος παραχωρήσεων, σύφμωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Βασικά στοιχεία νομοσχεδίου

Τα βασικά στοιχεία του νομοσχεδίου είναι αφενός μεν η σύσταση Φορέα για τη Διαχείριση των Δικαιωμάτων του Δημοσίου, αφετέρου δε η δημιουργία ενός καινούργιου θεσμικού πλαισίου που να αντιστοιχεί στα σύγχρονα διεθνή δεδομένα.

Όσον αφορά την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων:

Εισάγεται το σύστημα «ανοιχτής πόρτας» (open door) εκτός από το ισχύον μέχρι σήμερα σύστημα των «γύρων παραχωρήσεων». Οι περιοχές που εντάσσονται στο σύστημα «ανοιχτής πόρτας», είναι διαθέσιμες σε μόνιμη βάση και μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και χορήγησης άδειας για έρευνα και εκμετάλλευση.

Υιοθετείται η μέθοδος των «σεισμικών ερευνών μη αποκλειστικών δεδομένων» (Non-exclusive seismic surveys), που δεν έχει εφαρμοσθεί ποτέ στην Ελλάδα, παρά το ότι αποτελεί αναγνωρισμένη διεθνή πρακτική. Εξειδικευμένες εταιρίες του κλάδου επενδύουν με τον τρόπο αυτό σε έρευνες και τα δεδομένα που προκύπτουν πωλούνται ως πακέτα πληροφοριών.

Έτσι, η δαπάνη επιμερίζεται σε πολλούς ενδιαφερομένους (multi-client surveys), γεγονός που θα επιτρέψει στο ελληνικό Δημόσιο να εξερευνήσει ευρείες περιοχές του θαλάσσιου χώρου ανέξοδα αλλά και ταυτόχρονα προσποριζόμενο όφελος από τη συμμετοχή του στα κέρδη από τα έσοδα διανομής των ερευνητικών δεδομένων από τον αδειούχο.

Αυξάνεται η ερευνητική περίοδος των υπό αδειοδότηση οικοπέδων, καθώς και η έκταση των προς αναζήτηση και διερεύνηση οικοπέδων. Είναι προς το συμφέρον του Δημοσίου η, στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, εξερεύνηση των παραγωγικών χαρακτηριστικών των περιοχών, στο βαθμό που οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν απολύτως τη διερεύνηση τέτοιων μεγαλύτερων εκτάσεων.

Μειώνεται στο 20% η φορολογία των επιχειρήσεων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης Υ/Α που θα δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα.

Υιοθετείται αυστηρή περιβαλλοντική πολιτική, σε συμμόρφωση και με τις νέες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το ατύχημα στον Κόλπο του Μεξικού.

Σημειώνεται ότι συγκροτήθηκε ήδη επιτροπή υψηλού επιπέδου, με στόχο η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου εθνικού πληροφοριακού συστήματος γεωχωρικών και αλφαριθμητικών δεδομένων για την επεξεργασία, ενιαιοποίηση και προβολή σε διεθνείς επενδυτές, του συνόλου των στοιχείων και πληροφοριών που διαθέτει η χώρα από τις έρευνες της τελευταίας 30ετίας.

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι σε εύλογο βάθος χρόνου «μπορούμε να καλύψουμε το 1/5 έως 1/3 των εθνικών μας αναγκών σε υδρογονάνθρακες από εγχώριες πηγές».

Δημουργία φορέα

Το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου προβλέπει τη δημιουργία ενός μικρού, ευέλικτου σχήματος, με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, με μοναδικό μέτοχο το Δημόσιο που θα αναλάβει σε σύντομο χρονικό ορίζοντα (12 – 18 μήνες) τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού (γύρου παραχωρήσεων) για την παραχώρηση των δικαιωμάτων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, σε περιοχές όπου τα δεδομένα είναι ώριμα και υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης πετρελαίου ή αερίου.

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας που δημιουργείται, όπως αναφέρεται στο νόμο είναι:

α. Η διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των αποκλειστικών δικαιωμάτων του στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στις χερσαίες, υπολίμνιες και υποθαλάσσιες περιοχές, στις οποίες η Ελληνική Δημοκρατία ασκεί κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα

β. Η διαχείριση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση όλων των σχετικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο παρελθόν από το Δημόσιο ή για λογαριασμό αυτού με τρίτους .

γ. Η διερεύνηση και αξιολόγηση του δυναμικού της χώρας σε υδρογονάνθρακες καθώς και ο προγραμματισμός της ανάθεσης και η επίβλεψη εργασιών διερεύνησης και αξιολόγησης του δυναμικού αυτής.

δ. Η συγκέντρωση, αποθήκευση, επεξεργασία, αποτίμηση και διαχείριση των στοιχείων και δεδομένων που αποκτήθηκαν ή αποκτώνται κατά την διάρκεια ερευνών για την αποτίμηση του δυναμικού της χώρας σε υδρογονάνθρακες, καθώς και των στοιχείων και δεδομένων που προκύπτουν από την ανάπτυξη και εκμετάλλευση κοιτασμάτων και η δημιουργία σχετικής Τράπεζας δεδομένων.

ε. Η αιτιολογημένη εισήγηση προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ των προτεινόμενων περιοχών προς παραχώρηση δικαιωμάτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

στ. Η χορήγηση των αδειών αναζήτησης υδρογονανθράκων

ζ . Η προετοιμασία και διεξαγωγή των σχετικών διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και η προβολή τους στην διεθνή σχετική αγορά.

 

η. Η αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής στους εν λόγω διαγωνισμούς σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

θ. Η διαπραγμάτευση των όρων των συμβάσεων για την παραχώρηση δικαιωμάτων, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων καθώς και η υπογραφή και υποβολή για έγκριση στον Υπουργό ΠΕΚΑ των σχετικών συμβάσεων.

ι. Η συνεχής και συστηματική παρακολούθηση και έλεγχος της ορθής εκτέλεσης των όρων των παραπάνω συμβάσεων καθώς και η υποβολή κάθε έτος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) έκθεσης σε σχέση με την πρόοδο των εργασιών και την τήρηση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο.

ια. Η κατάρτιση Κανονισμών Ασφαλείας και Υγιεινής καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος για τις εργασίες της περίπτωσης α, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού.

ιβ. Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών αποτιμήσεων των προς παραχώρηση περιοχών και η ανάλυση των σχετικών επιχειρηματικών κινδύνων καθώς και οικονομοτεχνικών μελετών ανάπτυξης κοιτασμάτων με στόχο την μεγιστοποίηση του δημοσίου οφέλους από τις εργασίες των επενδυτών.

ιγ. Η υποβολή στον Υπουργό ΠΕΚΑ ανά τριετία επιχειρησιακού σχεδίου (business plan) προγραμματισμού και υλοποίησης των στόχων της.

ιδ. Η συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση της διεθνούς ενεργειακής αγοράς, ιδιαιτέρως σε θέματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων τους στο ΥΠΕΚΑ.

ιε. Εισήγηση προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ για διάθεση σε τρίτους με αντάλλαγμα στοιχείων και δεδομένων

ιζ. Εισήγηση προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τον καθορισμό της διαδικασίας και των προϋποθέσεων χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης υπόγειων φυσικών χώρων για την αποθήκευση φυσικού αερίου. Η διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου της ως άνω διαδικασίας και η παρακολούθηση των σχετικών συμβάσεων.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε 1 εκατ.ευρώ, το οποίο καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο υπερ του οποίου εκδίδεται μια μετοχή, η οποία είναι αμεταβίβαστη. Το Δημόσιο για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων του εκπροσωπείται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ.

 

econews

Σχόλια